Esittely
Päämäärä
Luottamustoimet


Yhteiskunnallisen toimintani tavoitteena on ollut ja on edelleen:

Tukea kunnallista itsehallintoa ja vahvistaa Suomen kuntien taloudellista perustaa, lisätä kuntien elinvoimaisuutta ja varmistaa kuntien kyky vastata kansalaisille tärkeiden peruspalvelujen, kuten sosiaali-, terveys- ja koulupalvelujen järjestämisestä laadukkaasti ja riittävästi.

Tasapainonen aluekehitys, yrittäjyyden edistämien ja vahvistaminen sekä työllisyyden parantaminen.

Kestävän talouden ja erityisesti bioenergian tuotannon ja käytön voimakas lisääminen ja energian tuontiriippuvuuden vähentäminen.

Maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen ja kotimaisesta elintarviketaloudesta huolehtiminen. Tässä korostuvat maatalousyrittäjien tulotason turvaaminen ja metsätalouden ja metsäyrittäjyyden vahvistaminen.

Liikenneväylien, erityisesti alemman tieverkon määrärahojen lisääminen

Vähempiosaisten aseman parantaminen.

Tasa-arvon edistäminen

Oikeudenmukaisen verotuksen toteuttaminen

Osaamistason nostaminen maakunnissa ja koulutuksen ja työelämän tarpeiden yhteensovittaminen.

Suomalaiset perusarvot ja kaikille turvallinen elämä.