Tiedotteet
Puheet
Lehtikirjoitukset
Talousarvioaloitteet

Lokakuu 2018

04.10.2018 - JOKAMIEHEN OIKEUKSIEN LAILLISUUSPERUSTA »

TAPAOIKEUTEEN PERUSTUVAT JOKAMIEHEN OIKEUDET EIVÄT TÄYTÄ ENÄÄ OIKEUSVALTIOPERIAATTEEN VAATIMUKSIA EIVÄTKÄ SITEN LAILLISUUSPERUSTETTA. KANSALAISTEN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA ON SÄÄDETTÄVÄ LAILLA.
Joulukuu 2012

07.12.2012 - Punkaharjun kunnan taloudesta »
Jälleen olen joutunut torjumaan syytökset Punkaharjun kunnan talouden heikosta tilasta lähtiessäni eläkkeelle 2010. Talous jäi ylijäämäiseksi. Enkä katso olevani vastuussa siitä, mitä jälkeeni on tehty.
Lokakuu 2012

25.10.2012 - Vahva peruskunta vai maakuntamalli ? »
Näissä kuntavaaleissa keiseksi kysymykseksi on noussut vaihtoehto; Vahva peruskunta vai maakuntamalli?
Tähän kysymykseen näkemykseni Savonlinnan talousalueen kannalta.
Syyskuu 2012

27.09.2012 - SYNNYTYKSET JA YÖNAIKAISET LEIKKAUKSET »
Nyt juuri käydään keskustelua synnytysten ja kirurgisen päivystyksen säilymisestä Savonlinnan keskussairaalassa. Asia on ajankohtainen, kun vuoden loppuun mennessä on Erva-alueen sairaanhoitopiirien hyväksyttä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus ja ke
12.09.2012 - JOKAMIEHENOIKEUKSIEN LAINMUKAISUUDESTA »
Kuluneen kesän aikana on käyty vilkasta keskustelua jokamiehenoikeuksien tulkinnasta. Erityinen kysymys on ollut, kuuluuko kaupallinen järjestetty marjanpoiminta jokamiehenoikeuksien piiriin. Tässä kirjoituksessa näkemykseni toiminnan lainmukaisuudesta.
Kesäkuu 2011

10.06.2011 - Punkaharjun kunnan taloudesta »
Ajoittain käydään julkisuudessa keskustelua Punkaharjun kunnan talouden alijäämistä ja niihin johtuneista syistä. Olen joutunut niihin vastaamaan ja tässä näkemykseni asiaan.
Joulukuu 2009

30.12.2009 - PUNKAHARJUN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2010 TURVAA PALVELUT »
Punkaharjun kunnan vuoden 2010 talousarvio jatkaa vakaan talouden linjaa, turvaa kansalaisten palvelut ja panostaa työllisyyden parantamiseen ja tehostuvaan elinkeinopolitiikkaan.
Joulukuu 2008

30.12.2008 - Vuoden 2009 talousarvio »
Punkaharjun kunnan talous vahvistuu. Rahoituskriisistä aiheutuvat muutokset realitalouteen tuovat epävarmuutta, mutta budjetin perusta kestänee pienet heilahtelut ja työllisyyden heikkenemisen.
Kesäkuu 2008

03.06.2008 - Punkaharju vanhin matkailukunta »
Punkaharju on siitä syystä aivan erityinen matkailukohde, että täällä yhdistyvät luonnon kauneus, kansallismaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö. Punkarjun harjualue, Retretti ja Lusto ovat vetovoimaisimmat kohteet.
Marraskuu 2007

23.11.2007 - Eri kokoisilla kunnille tulee olla mahdollisuus toimia »
KunanjohtajaPekka Nousiainen toteaa Itä-Savossa 23.11.2007, että eri kokoisilla kunnilla tulee myös jatkossa olla mahdollisuus toimia ja toteuttaa kuntalaisten itsehallintoa.
Heinäkuu 2007

23.07.2007 - Yllättäviä keskustalaisia »
Yllättävää, että keskustalaiset vaikuttajat kansanedustaja Jari Leppä ja toiminnanjohtaja Heikki Koljonen liittyivät poliittisten kilpailijoiden leiriin ja ryhtyivät arvostelemaan puoluesihteeri Jarmo Korhosta, kun odottaisi, että tehtäisiin töitä puoluee
23.07.2007 - Kruunupuistosta »
Punkaharjun kuntoutuskeskus Kruunupuiston henkilöstön sopeuttaminen on aiheuttanut runsaasti kirjoittelua paikallisissa lehdissä. Kirjoituksista on voinut päätellä, että kirjoittat eivät tunne tai ymmärrä toimintaympärisössä tapahtunutta muutosta. Siksi o
Maaliskuu 2007

15.03.2007 - Jokaisella oikeus arvokkaaseen vanhuuteen »
Kimmo Käärmelahti kyseli Itä-Savon palstoilla 12.3. kansanedustajaehdokkaiden kiinnostusta vanhustenhuoltoon. Minusta jokaisella suomalaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen.
04.03.2007 - Opintotuen korotuksesta »
Opintotuen korotus tulisi ottaa ensi vaalikauden hallitusohjelmaan. Minusta opiskelijoiden vaatimus 15 prosentin korotuksesta on aiheellinen ja sen toteuttamiseen on hyvät mahdollisuudet myönteisen talouskehityksen ansiosta.
03.03.2007 - Vesialueet nauttivat omaisuuden suojaa »
"Kala on terveellistä ravintoa ja kalavetemme mahdollistavat sekä virkistyskalastuksen että ammattimaisen kalastuksen kehittämisen alueellamme. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa nämä toimet varsin hyvin."
Helmikuu 2007

12.02.2007 - Keskustan linja on kestävä »
"Kansanedustajaehdokas Heli Järvinen väittää Lukijan Mielipidekirjoituksessaan Itä-Savossa 10.2.2007, että Keskustan energiapoliittinen linja ei olisi kestävä."
02.02.2007 - Ilmastonmuutos on ylivoimaisesti suurin haasteemme »
Seuraavan vaalikauden aikana on panostettava voimakkaasti kotimaisen bioenergian tuotantoon. Uusiutuvien energialähteiden osuus pitää nostaa ainakin 35 prosenttiin.
Joulukuu 2006

12.12.2006 - Vanhasen hallituksen viimeinen budjetti paketissa »
"Viime perjantaina saimme valtiovarainvaliokunnassa valmiiksi vuoden 2007 budjettia koskevan mietinnön. Koko syksyn suuri urakka saatiin näin päätökseen. Samalla valmistui nykyisen Matti Vanhasen hallituksen viimeinen budjetti."
Marraskuu 2006

25.11.2006 - Ei kiinteistöveroa maa- ja metsätalousmaalle »
"Kiinteistöverotus toisi maa- ja metsätalousmaan osittain moninkertaisen verotuksen piiriin, sillä metsän myynnistä maksetaan nykyisin puun myynnin yhteydessä yhteisöveroa sekä metsänhoitotöistä ja palveluista arvonlisäveroa."
06.11.2006 - Ruuan alv-alennus oikeudenmukainen tapa keventää verotusta »
"Erityisesti ruuan veroale hyödyttäisi monilapsisia perheitä ja eläkkeellä olevia, joiden taloudellinen asema on laman jälkeen heikentynyt merkittävästi. Veroale heijastuisi myönteisesti myös ruuan kotimaiseen tuotantoon ja työllisyyteen. "
Syyskuu 2006

18.09.2006 - Perhevapaauudistus parantaa vanhempien valinnanvapautta »
"Tavoitteena on, että perhevapaajärjestelmä kykenee entistä paremmin tarjoamaan työssä käyville vanhemmille todellisen vaihtoehdon ja antaa heille lisää valinnanvapautta, että työn ja perheen tarpeiden yhteensovittaminen erilaisissa perheissä onnistuisi."
Elokuu 2006

07.08.2006 - Budjettiriihen kynnyksellä »
"Varsinainen budjettiriihi alkaa 23. elokuuta, jossa käsittelyn pohjana on valtiovarainministeriön 27. heinäkuuta julkistama ehdotus valtion ensi vuoden talousarvioksi."
Huhtikuu 2006

18.04.2006 - Huomio eläkepolitiikkaan ja ruuan arvonlisävero alas »
"Politiikka ei ole vain talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Sen tulee ottaa huomioon kaikkien kansalaisryhmien tarpeet, kun tehdään yhteiskunnan kehittämisen suunnasta mittavia linjaratkaisuja."