Kuivuudesta aiheutuneet sadon menetykset esillä eduskunnassa - 08.09.2006

Kansanedustaja Pekka Nousiainen (kesk.) kysyi eduskunnan kyselytunnilla kuivuuden aiheuttaminen sadonmenetysten korvauksia viljelijöille ja valtion puolelta varautumista mahdollisiin satokorvauksiin budjettimäärärahoin.

Vastauksessaan ministeri Korkeaoja totesi viljasadon olevan odotettua paremman, mutta säilörehun toinen sato on jäänyt alhaiseksi, joka aiheuttaa nautakarjatiloille huolestuttavan tilanteen. Ministeriön taholta ei ole tehty vielä yhteenvetoa tilanteesta eikä satovahinkoilmoituksia ole vielä saapunut. Ministeri Korkeaoja totesi lisäksi, että satovahinkojärjestelmän mukaan budjetissa on arviomääräraha, jonka riittävyys tule arvioiduksi, jos satovahinkoilmoituksia tulee suurempi määrä.Sulje ikkuna