KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS EDELLYTTÄÄ KUNTIEN PALVELURAKENTEEN JA KUNTARAKENTEEN EDELLEEN KEHITTÄMISTÄ - 10.06.2011


KUNTALIITTO TIEDOTTAA 9.6.2011
Puhereferaatti
Vapaa julkaistavaksi torstaina 9.6.2011 klo
Suomen Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja, maakuntaneuvos Pekka Nousiainen valtuuston kevätkokouksessa Helsingissä 9.6.2011


Kuntarakenne ja palvelut uudistettava

- Kuntarakennetta ja palvelujen järjestämistapoja on uudistettava, totesi Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja, maakuntaneuvos Pekka Nousiainen avatessaan liiton valtuuston kokouksen torstaina Helsingissä.
Nousiainen tähdensi, että Kuntaliiton hallituksen yksimielisesti päättämä linjaus tulevasta kun-tarakenteesta perustuu kuntien vapaaehtoisiin liitoksiin, eikä siinä oteta kantaa kuntien luku-määrään tai sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjien vähimmäisasukaslukuun.
- Kannanoton mukainen kuntarakenne merkitsee nykyistä suurempia kuntia. Siksi on tärkeää kehittää kunnanosahallintoa ja turvata palvelujen saatavuus. Toimiva kunnanosahallinto edesauttaisi myös vapaaehtoisten kuntaliitosten syntymistä, Nousiainen uskoo.

- Kuntarakenteesta käyty keskustelu on jättänyt liian vähälle huomiolle tarpeen uudistaa kun-nallisten palvelujen järjestämistapoja. Tässä on vähintäänkin kuntarakenneuudistuksen veroinen haaste.
Nousiaisen mukaan alkaneen eduskuntavaalikauden yksi tärkeimpiä tehtäviä on saada julkinen taloutemme kestävälle pohjalle. Hyvinvointipalvelujen toimivuuden turvaaminen tässä tilanteessa edellyttää kuntien menojen ja tulojen saattamista tasapainoon.
- Valtion ja kuntien välillä neljän vuoden välein tehtävä kustannustenjaon tarkistus on edessä. Edellisellä kerralla kunnat saivat kustannuskehityksessä jälkeen jääneet valtionosuudet täysi-määräisesti. Näin on tehtävä nytkin, muuten leikataan kuntien valtionosuusprosentteja pysy-västi.
- Samoin on kunnille korvattu täysimääräisesti verovähennysten korotusten vaikutukset. Tämä on edelleen otettava selkeänä kirjauksena hallitusohjelmaan, muutoin ajaudutaan vastaavasti kiristämään kuntaverotusta.
- Selvää on, että kuntien tehtävien lisääminen ilman vastaavaa rahoitusta ei tässä tilanteessa ole mahdollista, Nousiainen sanoi.

Lisätietoja:
Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja, maakuntaneuvos Pekka Nousiainen, puh.Sulje ikkuna