JOKAMIEHEN OIKEUKSIEN LAILLISUUSPERUSTA - 04.10.2018


JOKAMIEHEN OIKEUKSIEN LAILLISUUSPERUSTA

Jokamiehen oikeudet perustatuvat Suomessa ns. tapaoikeuteen, joka perinteisesti on sallinut kulkemisen toisen maalla maanomistajan lupaa tarvitsematta ja nauttia metsän ja luonnon antimista vahingoittamatta toisen omaisuutta.
Viime aikoina jokamiehen oikeuksia on alettu tulkita entistä laajemmin. Mm. ympäristöministeriö on painattanut esitteitä, joissa kerrotaan jokamiehen oikeuksien sisällöstä, mitä saa tehdä ja mitä ei. Merkittävä laajennus tapahtui, kun ruvettiin tulkitsemaan, että järjestetty kaupallinen marjanpoiminta kuuluu jokamiehen oikeuksiin. Alkuperäisesti näin ei ole ollut.
Nyt asia on tullut ajankohtaiseksi, kun Suomen Latu on käynnistänyt kampanjan jokamiehen oikeuksien saamiseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle kuulematta ja neuvottelematta maan- ja metsänomistajien kanssa.
Ihmetyttää myös, että Yleisradio Eduskunnan alaisena laitoksena on ryhtynyt kampanjoimaan asian puolesta selvittämättä kampanjan riippumattomuutta ja mitä se merkitsee Ylen luotettavuudelle.
Maanomistajana olen myös yllättynyt, että MTK on hiljaa, eikä ole valvomassa maanomistajien etua.
Perustuslain 80 §:ssä säädetään asetuksen antamisen ja lainsäädäntövallan siirtämisen perusteista, mutta siinä samalla todetaan, että lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan.
Uusi perustuslaki tuli voimaan 1.3.2000 ja sen jälkeen kunkin hallituksen olisi tullut huolehtia, että kaikki lait saatetaan perustuslain mukaisiksi ja että lain alaan kuuluvista asioista säädetään lailla.
Nykyisessä oikeusvaltiossa ei kansalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien tulee enää olla tapaoikeuden varassa. Tuleeko maanomistajan sietää, että hänen maallaan toinen tulee
harjoittamaan liiketoimintaa, tai että hänen omaisuutensa käyttö tuleviksi ajoiksi sidotaan johonkin aineettomien oikeuksien listalle.
Minusta jokamiehenoikeuksien laillisuusperusta tapaoikeuteen perustuvana ei ole enää oikeusvaltioperiaatteen mukainen, vaan jokamiehen oikeuksista lain alaan kuuluvina on säädettävä lailla sekä huomioitava perustuslain 15 §:n lupaama turva jokaisen omaisuudelle. Näin määräytyisivät jokamiehen oikeuksien rajat täsmällisesti ja tarkkarajaisesti.
Sulje ikkuna