Opintotuen korotuksesta - 04.03.2007


Mielipidekirjoitus 4.3.2007
Opintotuen korotuksesta

Vaalikenttää kierrettäessä liian harvoin nuoret ja opiskelijat tulevat keskustelemaan omista toiveistaan. Sen sijaan erilaisissa vaalitilaisuuksissa minulla on ollut mahdollisuus vastata odotuksiin eläkkeiden korotuksista ja pienituloisten aseman parantamisesta ja niihin Keskustalla on selkeä ohjelma ja myönteinen kanta. Siksi on paikallaan valottaa sekä omaa että Keskustan kantaa myös opintorahan korotukseen.

Opintotuen osalta opiskelijajärjestöt ovat aiheellisesti kiinnittäneet huomiota siihen, että opintorahaa on viimeksi korotettu vuonna 1992. Tuo korotus oli lama-ajan ainoita sosiaaliturvan korotuksia. Sen jälkeen opintorahaa on ainoastaan leikattu Lipposen hallituksen aikana vuonna 1995.

Vanhasen hallituksen aloittaessa kaikkien opiskelijajärjestöjen yhteinen kanta oli, että tärkeintä on ensin nostaa opintotuen asumislisän vuokrakatto 252 euroon. Asumislisä kun oli säilynyt pitkään samana, vaikka vuokrat ovat nousseet tuntuvasti.

Vanhasen hallitus toteutti vuokrakaton noston vuonna 2005. Samaan aikaan nostettiin opintolainan valtiontakausta 80 eurolla kuukaudessa ja luotiin tavoiteajassa valmistuville mahdollisuus vähentää verotuksessa lainasta 30 % yli 2500 euron menevältä osalta. Hallitus on myös nostanut ateriatukea kaksi kertaa vaalikauden aikana sekä korottanut toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen vaikuttavia vanhempien tulorajoja.

Nyt opiskelijajärjestöt ovat siirtyneet vaatimaan seuraavaa tavoitetta eli opintorahan 15 % korotusta. Tavoite on perusteltu ja se on otettava seuraavan hallituksen ohjelmaan, kuten ministeri Tanja Saarelakin on esittänyt. Opintotuen korotus on kiireellisimpiä asioita, kun jatketaan Vanhasen hallituksen aloittamia toimia laman jälkeen kehnoon kuntoon päässeen perusturvan korottamiseksi. Tämän olemme todenneet myös valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostossa, jonka jäsenenä olen työskennellyt.

Korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoiden 15 prosentin opintorahakorotus tarkoittaisi sitä, että korkeakouluopiskelijoiden opintotuki nousisi noin 300 euroon ja toisen asteen opiskelijoiden osalta maksimissaan 255 euroon. Opintorahakorotus maksaisi valtiolle nykymäärärahoihin verrattuna 70 miljoonaa euroa enemmän. Minusta tähän meillä on nyt hyvän talouspolitiikan ansiosta varaa.

Sulje ikkuna