Eläkeindeksit korjattava vastaamaan ansiokehitystä - 11.07.2006

Kansanedustaja Pekka Nousiainen (kesk.) edellytti Eläkeliiton kesäjuhlassa Kerimäellä, että tulevalla vaalikaudella politiikan kärkiasioiksi tulee nostaa asiat, joilla turvataan ostovoiman kehitys pienimpien tulojen varassa elävien osalta. Tällöin esiin nousevat eläkepolitiikka ja elintarvikkeiden arvonlisävero. Eläkkeiden indeksit tulee korjata vastaamaan paremmin ansiotasossa tapahtuvia muutoksia. jotta eläkeläisten asema ja toimeentulo seuraisi yleistä kansalaisten ansiotasossa tapahtuvaa kehitystä. Elintarvikkeiden arvonlisäveroa tulisi alentaa 10-12 prosenttiin.

Nousiainen muistutti, että mm. kansaneläkkeensaajien eläketurvan heikko kehitys muihin eläkkeen saajiin nähden johtuu kansaneläkkeen hintasidonnaisuudesta ja siitä, että kansaneläkkeen tasokorotuksia ei ole tehty vuoden 1984 jälkeen kuin vuosina 2001, 2005 ja nyt 1.9.2006. Vuodesta 1993 vuoteen 2006 kansaneläkkeen reaalinen nousu on 4 prosenttia, kun vastaavana aikana reaaliansio on noussut 31 %.

Lisäksi Nousiainen totesi, että kuntien kalleusluokituksen poistaminen vuoden 2008 alusta parantaa kansaneläkkeen saajien eläkettä noin 20 euroa kuukaudessa. Tämä uudistus korottaa lähes puolen miljoonan eläkkeensaajan asemaa. Tällä uudistuksella on vaikutusta myös maatalousyrittäjien luopumistukeen ja sukupolvenvaihdoseläkkeisiin.

Sama tilanne Nousiaisen mukaan on myös työeläkkeissä. Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus on 80 % ja ansiotason muutos 20 %. Työeläkeindeksissä tulisi päästä tilanteeseen, jossa sekä hintojen että palkkojen korotus otetaan huomioon tasasuuruisina. Tavoite tulee olla myös päästä yhteen ja yhteiseen eläkeindeksiin.

Elintarvikkeiden arvonlisäveron alennusta Nousiainen perusteli sillä, että harkittuja verokevennyksiä tullaan tekemään myös tulevalla vaalikaudella ja elintarvikkeiden arvonlisäveron alennus kohdistuisi tasapuolisesti kaikkiin kotitalouksiin. Se olisi sosiaalipoliittisesti oikeudenmukainen ja huomioisi erityisesti pienituloiset kansalaiset, jotka muutoin eivät pääse osallisiksi veronkevennyksistä. Samalla Nousiainen uskoo, veronkevennys parantaisi edelleen kotimaisen ruuan kysyntää ja lisäisi sitä kautta työllisyyttä.Sulje ikkuna