Kuntien valtionosuuksia ei saa enää leikata - 29.11.2012

Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja Pekka Nousiainen:

Menoja ei saa enää leikata kuntien valtionosuuksista

Valtiontalouden säästötoimia ei voi vyöryttää kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien varaan.  – Olisi täysin kohtuutonta, jos valtion uusia menojen leikkauksia maksatettaisiin jälleen kunnallisten palvelujen käyttäjillä, Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja Pekka Nousiainen toteaa.

Nousiainen puhui Kuntaliiton valtuuston kokouksessa torstaina 29.11.

Kuntien valtionosuudet eli kunnallisten palvelujen rahoitus on ollut suurin yksittäinen leikkauskohde hallituksen säästöpäätöksissä.

Lisäleikkaukset veisivät Nousiaisen mukaan pohjan pois vanhusten tai muiden ryhmien palvelujen parantamiselta.  Kuntien on mahdotonta säilyttää palvelujen laatu edes nykytasolla, jos tulopohja  on valtion leikkauksien myötä rajusti heikkenemässä.

– Yhdyn niihin Kuntaliiton arvioihin, että tänä syksynä tehtyjä kunnallisveron odottamattoman suuria korotusmääriä, 119 kuntaa, selittävät heikkenevän talouskehityksen lisäksi huippusuuret valtionosuuksien leikkaukset.

Kuntalausuntoihin lisäaikaa?

Kuntarakenneuudistus on Kuntaliiton valtuuston puheenjohtajan mielestä edennyt kovin epäjohdonmukaisesti. Sote-linjaukset ovat edelleen liian epäselvät, jotta kunnat voisivat niiden perusteella ottaa kantaa koko uudistukseen.

Jos tarkempia sote-linjauksia ei saada kunnille riittävän ajoissa, kuntien lausuntojen antamisen määräaikaa on Nousiaisen mukaan pidennettävä. Nyt lausuntoaikaa on varattu 7.3.2013 saakka.

Yhteistyön tiivistäminen sallittava

Väkilukukriteerissä kannattaisi Nousiaisen mukaan soveltaa Kuntaliiton kantaa: vahva peruskunta ei ole ainoa selvitysvaihtoehto.

Vahvalle peruskunnalle tarvitaan Nousiaisen mielestä vaihtoehtoja. Kuntien tulisi voida aidosti selvittää myös kuntayhteistyön tiivistämistä.

– Sitä joka tapauksessa tarvitaan, kun maahamme ei saada aikaan sellaista kattavaa vahvojen peruskuntien verkkoa, joka voisi ottaa kantaakseen pääosan sote-palveluista ja keskiasteen koulutuksesta sekä ammattikorkeakoulutuksesta, Nousiainen totesi.

Sulje ikkuna