Pääministeri tukee kuntapalvelujen turvaamista - 04.03.2009


Pekka Nousiainen                                              4.3.2009
Kuntaliiton puheenjohtajaPääministeriltä ymmärrystä Kuntaliiton esityksilleValtion ja kuntien yhteisiä ponnistuksia tarvitaan peruspalvelujen turvaamiseksi vaikean talou-dellisen tilanteen aikana. Näin todettiin yhteisesti Kuntaliiton johdon ja pääministeri Matti Van-hasen keskustellessa keskiviikkona kuntapalvelujen pelastusohjelmasta, johon hallituksen poli-tiikkariihi antoi viime viikolla omat linjauksensa.

- Poikkeuksellisen tilanteen edellyttämistä toimenpiteistä olimme varsin yksituumaisia, toteaa Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen.

- Politiikkariihessä hallitus nosti jo esiin yhteisöveron jako-osuuden muuttamisen ja valtion-osuuksien lisäämisen kuntien rahoituspohjan vahvistamiseksi. Odotamme siis riittävän suuruisia käytännön rahapäätöksiä hallituksen kehysriihestä. Myös valtion ja kuntien yhteisistä normien purkutalkoista on saatavissa tasapainoa palvelutason ja sen rahoittamisen välille. Kuntien tehtävät on jäädytettävä nykyiselleen ja tuottavuutta kasvatettava.

Kuntaliiton laatima kuntapalvelujen pelastusohjelma todettiin neuvottelussa oikea-aikaiseksi ja realistiseksi. Keskustelussa korostui valtion ja kuntien yhteinen vastuu julkisista palveluista.

- Tuottavuuden parantaminen nousee pitkällä aikavälillä keskeiseen asemaan. Kuntien on syytä suhtautua vakavasti toiminnan tehostamiseen kaikilla tasoilla ja jatkaa tehostetusti tuloksellisuutta parantavia toimia, Nousiainen sanoo neuvottelun perusteella.


Suomen Kuntaliitto on koonnut kuntapalvelujen pelastusohjelman, joka sisältää muun muassa valtion rahoitusvastuun lisäämistä valtionosuuksien kautta, kuntien verotulojen romahduksen korvaamista yhteisöveron jako-osuuden muutoksella, kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vauhdittamista, tuottavuuden esteenä olevien normien purkamista ja kiinteistöverojen sekä liikenne- ja ympäristöverojen käyttöä palvelujen rahoittamiseen.
Sulje ikkuna