Metsätalouden kannattavuutta parannettava - 18.07.2006

Kansanedustaja Pekka Nousiainen (kesk.) puhuessaan Savonlinnassa korosti metsätalouden kannattavuuden parantamista. Hän muistutti, että Suomen kansantalouden kasvu ja työllisyys lepäävät hyvin paljon metsäklusterin varassa. Tuontipuuta tulee tänäkin vuonna ennätysmäärä, runsaat 21 milj.m3. Teollisuuden ostot kotimaasta ovat pudonneet, joka heikentää kotimaan metsätalouden kannattavuutta. Hakkuita yksityismetsissä voidaan kestävällä tavalla kansallisen metsäohjelman mukaan merkittävästi lisätä.

Nousiainen edellytti, että metsätalouden verokohtelua on parannettava. Metsätilayritykset on saatava sukupolvenvaihdoksissa perintö- ja lahjaveron osalta huojennuksen piiriin. Metsätulon verotus tulisi suoritta yhteisöverokannan mukaan, kuten yhteismetsissä Lisäksi nuorten metsien riittävästä hoidosta ja riittävästä rahoituksesta on huolehdittava, jotta myös jatkossa meillä on tarjottavana laadukasta puuta teollisuuden tarpeisiin. Erityisesti Nousiainen oli huolissaan markkinoiden toimivuudesta puukaupassa. Teollisuuden tulisi aktivoitua ja luoda kysyntää kotimaiseen puukauppaan. Tärkeänä Nousiainen piti metsien käytön monipuolistumista mm. energiatalouden tarpeisiin ja liikenneverkon kunnosta huolehtimista alemman tieverkon osalta puun saatavuuden turvaamiseksi eri vuoden aikoina. Uudet metsänomistajaryhmät on aktivoitava toimiviksi metsänomistajiksi, painotti Nousiainen.
Sulje ikkuna