Kunnat aidosti mukaan kuntarakenneuudistukseen. - 11.06.2012

Kuntaliiton kevätvaltuuston avaus 6.6.2012

Kunnat aidosti mukaan uudistukseen


Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja Pekka Nousiainen pitää myönteisenä, että kuntauudistuksen toteutus on maltillistunut ja lähestynyt kuntien uudistuksesta antamia kannanottoja.Vastuu uudistuksesta on siirtynyt paljolti kunnille itselleen. Helmikuussa julkistettu kuntajako- tai selvitysaluekartta ei muodosta enää valmistelun pohjaa.- Kuntarakenneuudistuksen varsin epämääräinen eteneminen on tähän mennessä jopa lisännyt kitkaa kuntien keskinäisessä yhteistyössä. Toivottavasti tilanteen vähittäinen selkeytyminen hallituksen linjausten myötä auttaa korjaamaan kuntien vaikeutunutta yhteistyötä, kehittämään sitä ja virittää kuntia tekemään vapaaehtoisia kuntaliitoksia, Nousiainen totesi Kuntaliiton valtuuston kokouksen avauspuheenvuorossaan keskiviikkona 6. kesäkuuta.Kysymyksiä jää edelleen: turvataanko uudistuksella kuntien palvelujen rahoitus, toimiiko kuntien lähidemokratia ja turvataanko lähipalvelut.- Uudistuspakettiin liittyvät myös kuntien ja valtion välisen tehtäväjaon arviointi, valtionosuusuudistus ja kuntalain kokonaisuudistus. Nämä uudistusosat jäävät jälkeen kuntarakenne- ja sote-linjauksista, mutta toivottavasti ne ovat aikanaan tukemassa tehtyjä ratkaisuja.Kriisikunnille tilaa ratkaista ongelmansaPekka Nousiainen pitää myönteisenä että mahdolliset pakkoliitokset sisältyvät kuntauudistuksen keinovalikoimaan vain kriisikuntien osalta. Hän kuitenkin varoittaa, ettei valtion erityisselvittäjiä tule käyttää ennen kuin kunnille varataan mahdollisuus selvitä ulos talousongelmista omatoimisesti tai vapaaehtoisen kuntaliitoksen kautta.- Ylivoimainen valtaosa kriisikuntamenettelyn kohteeksi joutuneista kunnista on tähän mennessä onnistunut selvittämään asiansa itse.- Kaiken kaikkiaan keskustelu kriisikunnista kuntina, joita kukaan ei huoli liitoskumppaneiksi, on yliampuvaa. Kyse on todellisuudessa vain vajaasta kymmenestä kunnasta, joista suuri osa löytää ratkaisun ongelmiinsa taloutensa tervehdyttämisen tai vapaaehtoisen kuntaliitoksen kautta. Tämä ei ole erityisen suuri kuntahallinnon ongelmakysymys, Nousiainen totesi.

Sulje ikkuna