Kuntapäivien avaus Oulu - 14.05.2013

Kuntaliitto tiedottaa
14.5.2013

Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja Pekka Nousiainen:
Kuntien kantoja ja kokemuksia kuultava uudistuksissa

Kuntarakenneuudistusta tarvitaan. Uudistus toteutuu vain tiiviisti kuntien kanssa toimien ja kuntia aidosti kuullen sekä erilaiset alueelliset olosuhteet huomioon ottaen, totesi Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja, maakuntaneuvos Pekka Nousiainen avajaispuheessaan liiton kuntapäivillä Oulussa tiistaina.

- On selvää, että hyvinvointiyhteiskuntamme toimivuuden turvaamiseksi kuntia on kyettävä uudistamaan niin rakenteellisesti kuin toiminnallisesti.

Nousiainen arvioi, että kuntarakenne- ja sote-uudistusten epäselvyys ovat johtaneet epätietoisuuteen ja turhaan työhön kunnissa.

- Viime viikolla julkistettu sote-malli täsmensi maan hallituksen linjausta, mutta on monilta osin keskeneräinen. Tarkennuksia vaativat pääasiallisena toteutusmallina toimiva vastuukuntamalli, rahoitus, taloudelliset vaikutusarviot ja eri vastuutasojen keskinäinen työnjako.

- On kuitenkin hyvä, että Kuntaliiton hallituksen toukokuun alussa hyväksymä kannanotto vaikutti hallituksen linjauksiin ja monia ongelmallisimpia kohtia hallituksen aiemmista linjauksista korjattiin. Sellaisenaan liiton kaikkia ehdotuksia ei tosin ole huomioitu, totesi Nousiainen.

Nousiainen piti tärkeänä, että kunnille on nyt annettu myös alueellisista eroista johtuvaa joustoa sote-uudistuksen käytännön toteutuksessa, sekä aikaa arvioida kullekin alueelle soveltuvaa toteutustapaa.

- Tavoitteena on oltava, että saadaan aikaiseksi kuntien itsensä hyväksymä, eri alueilla mahdollisimman toimiva ja tuloksellinen malli.

Nousiainen muistutti, että Kuntaliiton nyt päättyvän valtuustokauden alussa, vuonna 2009, kuntakenttä sai aikaan Suomen historian suurimman kuntaliitosaallon. Silloin 99 kuntaa oli mukana kuntaliitoksissa joiden seurauksena kuntien lukumäärä väheni 67 kunnalla.

- Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eli Paras-hankkeen aikana kunnat osoittavat vastuullisuutta tavalla, jota ei ole osattu riittävästi arvostaa.

Kuntaliitokset eivät ainoa ratkaisumalli – kuntalaisten yhdenvertaisuus tärkeintä

- Suomen kaltaisessa maassa ei pärjätä yhdellä toimintamallilla eikä vain kuntaliitoksia ajaen. Liitosten rinnalle tarvitaan kaikissa tapauksissa kuntien yhteistyön tiivistämistä, korosti Nousiainen.

Uudistuksissa tavoitteena tulee olla paremmalla kustannus-laatu-suhteella toteutetut palvelut, kuin mitä nykyisillä toimintatavoilla kyetään turvaamaan. Tarvitaan myös nykyistä paremmin demokratiaa edistäviä toimintatapoja, arvioi Nousiainen.

- On tärkeää, että uudistukset toteutetaan kuntalaisten yhdenvertaisuutta tukevalla tavalla. Tässä mielessä on syytä asettaa selkeästi tavoitteeksi palvelujen kohtuullinen saavutettavuus koko maassa kohtuullisella vero- ja maksurasituksella.

Kuntaliiton tuotava esiin kuntien toiminnan moninaisuutta

Nousiainen painotti Kuntaliiton roolia toimijana, joka tuo esiin laaja-alaisen ja realistisen kuvan kuntakentästä.

- Viime aikoina useat tahot ovat pyrkineet typistämään kuntien roolin pelkäksi palvelujen järjestäjäksi. Tällöinunohdetaan kuntien merkittävä rooli kansalaisten vaikutuskanavana kunnallisen itsehallinnon periaatteiden pohjalta sekä alueellisen elinvoiman vahvistajana. On tärkeää, että Kuntaliitto toimii vahvasti laaja-alaisen kuntakäsityksen ja sen kehittämisen puolesta.

- Vain yhtenäisesti, erilaisten kuntien etuja yhteen sovittaen ja aktiivisesti koko kuntakentän puolesta toimien Kuntaliitto voi menestyä.


Lisätietoja: Maakuntaneuvos, Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja Pekka Nousiainen, 044 281 3301
Sulje ikkuna