Ilmastonmuutos on ylivoimaisesti suurin haasteemme - 02.02.2007

Vaalitaistelun alkamisen huomaa siitä, että tiedotusvälineet täyttyvät puolueiden ja ehdokkaiden esille nostamista epäkohdista ja vaaliteemoista. Kaikki pyrkivät kilvan kertomaan, mitkä kaikki epäkohdat seu-raavalla vaalikaudella pitää korjata ja miten.

Keskustelussa eri asiat menevät helposti sekaisin ja asioiden suuruusluokat hämärtyvät. Siksi on paikal-laan välillä pysähtyä ja miettiä, mitkä asiat ovat tulevaisuutemme kannalta suurempia ja mitkä pienempiä kysymyksiä.

Tätä kirjoittaessa on juuri julkaistu kooste YK:n ilmastopaneelin raportista. Tuhannet tutkijat yli 130 maasta ovat kuuden vuoden ajan valmistelleet raporttia. Sen sanoma on karu: maapallon keskilämpötila saattaa nousta vuoteen 2100 mennessä jopa 6,4 asteella vuosien 1980-1999 keskilämpötilaan verrattuna. Todennäköisesti tämä lisää myrskyjä, kaatosateita ja helleaaltoja. Meille tärkeän Golf-virran ennustetaan hidastuvan neljänneksen. Meriveden pinta saattaa nousta jopa 60 senttimetriä.

Paperilla nämä tiedot ovat pelkkiä lukuja ja niihin sisältyy suuri määrä epävarmuutta, mutta toteutuessaan niiden seuraukset ovat aivan valtavat. Ei ihme, että tuoreessa kyselyssä 85 prosenttia suomalaisista pitää ilmastonmuutosta vakavana asiana. Yli 65 prosenttia on sitä mieltä, että kyseessä on suurin haaste, minkä edessä ihmiskunta on koskaan ollut. Jokaisen vastuullisen poliitikon velvollisuus on ottaa tämä huomioon ja olla valmis koviin ratkaisuihin muutoksen hillitsemiseksi.

Seuraavan vaalikauden aikana on panostettava voimakkaasti kotimaisen bioenergian tuotantoon. Uusiutuvien energialähteiden osuus pitää nostaa ainakin 35 prosenttiin. Puulla ja muilla biopolttoaineilla tuotetun sähkön ja lämmön määrä pitää kaksinkertaistaa. Tätä voidaan tukea esimerkiksi tekemällä se kokonaan verottomaksi.

Liikenteen polttoaineista entistä suuremman osan pitää olla biopohjaisia. Keskustan tavoite on siirtyä puhtaisiin biopolttoaineisiin dieselajoneuvojen osalla ja nostaa biopolttoaineiden osuus bensiinistä vähintään 20 prosenttiin ja siitä eteenpäin teknologian salliessa.

On ilahduttavaa, että viime aikoina takavuosien naureskelu ja bioenergiaratkaisujen halventava "risupake-teiksi" nimittely on vähentynyt ja Keskustan linjalle on ollut tulijoita. Olemme kannattaneet kasvipohjaisen energian lisäkäyttöä jo vuosikymmeniä. Suomessa kasvaa valtava määrä biomassaa niin metsissä kuin pelloilla ja sitä on käytettävä hyväksi. Samalla se tuo työtä ja toimeentuloa myös maaseudulle.

Ilmastonmuutoksen haaste ei kuitenkaan ratkea edes yksittäisillä bioenergiapäätöksillä, vaan tarvitaan suurta keinovalikoimaa, johon kuuluu iso joukko energian säästämiseen, päästöjen vähentämiseen ja energian tuottamiseen liittyviä keinoja. Kaikki näitä on käytettävä.Sulje ikkuna