Keskustan linja on kestävä - 12.02.2007

Kansanedustajaehdokas Heli Järvinen väittää Lukijan Mielipidekirjoituksessaan Itä-Savossa 10.2.2007, että Keskustan energiapoliittinen linja ei olisi kestävä. Minusta näyttää siltä, että Vihreät hallitusvallan toivossa olisivat valmiit luopumaan mistä hyvänsä periaatteestaan.

Keskusta on aina ollut kotimaisen ja biopohjaisen energian käytön lisääjä. Mm. jo 1970 luvulta alkaen Keskustan päättäjien vaatimuksesta lukuisiin kuntiin on rakennettu hakkeella toimivia lämpölaitoksia ja kaukolämpöverkkoja. Väitän myös, että näin aktiivista energiapoliittisten toimien ajanjaksoa on Suomen lähihistoriasta vaikeaa löytää, kuin on ollut tämän hallituksen toimikausi vuodesta 2003 lähtien ministeri Mauri Pekkarisen toimiessa energia-asioista vastaavana ministerinä.

Tällä vaalikaudella on toimeenpantu 2000-luvun alkuvuosina valmisteltu EU:n päästökauppadirektiivi. Sähkömarkkinalaki on uudistettu ja parannettu energiajärjestelmän toimivuutta. On parannettu monin keinoin energiatehokkuutta ja energian säästötoimia.

Hallitus on sijoittanut rahassa runsaammin ja tukikohteissa mitaten enemmän kuin koskaan ennen Suomen historiassa uusiutuviin ja biopohjaisiin energialähteisiin ja edistänyt siten energiaomavaraisuutta. Veroratkaisuin ollaan vahvistamassa kotimaisen turpeen kilpailuasemaa kisassa kivihiilen kanssa. Suomi tukee EU:n parlamentin pyrkimyksiä saada turve määritellyksi YK:n ilmastopaneelissa hitaasti uusiutuvaksi energia-aineeksi.

On luotu lakisääteinen ja historiamme ensimmäisen varavoimajärjestelmän, jolla varmistetaan sähkön riittävyys erilaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa.
On hyväksytty laki, jolla myös liikenteessä siirrytään asteittain öljyriippuvuutta vähentäviin biopohjaisiin polttoaineisiin.

Tätä listaa voisi vielä jatkaa, mutta tämäkin kertonee Keskustan määrätietoisesta tavoitteesta torjua ilmaston muutosta ja lisätä kotimaista biopohjaista energian käyttöä.      

Lisäksi Keskusta ohjelmansa mukaisesti tukee Euroopan Unionin pyrkimyksiä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Keskusta haluaa kehittää Suomen energiajärjestelmää hajautettuna, moniin vaihtoehtoihin nojautuvana järjestelmänä niin, että mitään taloudellisesti ja ympäristöllisesti välttämätöntä ja hyväksyttävää, kilpailukyistä ja turvallista kotimaista energiavaihtoehtoa ei suljeta pois. Suomen energiaomavaraisuus on nostettava 40 %:iin ja uusiutuvien energiaraaka-aineiden osuus nostetaan vähintään 35 %:iin.  Hiilen ja öljyn käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa vähennetään radikaalisti vuoteen 2020 mennessä. Puulla ja muilla uusiutuvilla biopolttoaineilla tuotetun sähkön ja lämmön tuotantoteho kaksinkertaistetaan eli lisätään 1500 - 2000 MWh:lla. Ilmastomuutoksesta johtuvista haasteista johtuen lisäydinvoiman rakentamista pidetään mahdollisena. Tuulivoiman ja vesivoiman tuotantoa lisätään mahdollisuuksien mukaan. Keskustan tavoitteena on lisätä energian omavaraisuutta ja toimitusvarmuutta sekä pitää energian hinnat edullisina.

Lisäksi mielipidekirjoituksessaan Heli Järvinen väittää, että maanviljelijöiden öljyn ja sähkön käyttöä on tuettu verohelpotuksin. Tämähän ei pidä paikkaansa. Väitettä voidaan pitää jopa maanviljelijöitä loukkaavana. Energiaveron palautuksesta maanviljelijöille ja kasvihuoneyrittäjille sovittiin vuoden 2005 "maataloustupossa". Kysymys ei ole minkään energiamuodon tukemisesta, vaan maatalouden ja kasvihuoneviljelyn hintapaineiden helpottamisesta osana "tulopoliittista ratkaisua". Valitettavaa on, että valtiovarainministeriö ei ole saanut viljelijöille kuuluvia etuuksia vieläkään maksuun, jota voi vain ihmetellä - miksi näin?Sulje ikkuna