KUNTIEN TEHTÄVIEN RAJAAMISTA HARKITTAVA - 12.12.2010


KUNTALIITTO TIEDOTTAA 2.12.2010
Puhereferaatti, julkaistavissa 2.12.2010 klo 9.00Suomen Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja
Pekka Nousiaisen avauspuhe valtuuston kokouksessa
Kuntatalolla, Helsingissä 2.12.2010

Julkisten tehtävien rajaamista on harkittava

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi on harkittava myös julkisen hallinnon tehtävien rajaamista ja priorisoimista. Näin linjasi Suomen Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja Pekka Nousiainen avatessaan valtuuston viimeisen kokouksen ennen eduskuntavaaleja.

Nousiainen näki kuluneella vaalikaudella monia myönteisiä merkkejä kuntakentän arvostuksen ja toimintaedellytysten kannalta.

- Ehdottomana kuntakentän voittona on pidettävä valtio-kunta -suhteen vakiintumista: Peruspalveluohjelma ja peruspalvelubudjettimenettely on lakisääteistetty. Valtio on korvannut kaikki kunnallisverovähennysten korotukset kuntakohtaisesti täysimääräisesti, valtionosuuksiin on maksettu täysimääräiset indeksitarkistukset sekä nelivuotistarkistus. Tällaista ei ole aiemmin tapahtunut, Nousiainen kiitteli.

- Hyvin merkittävää on ollut myös se, että valtio on ottanut vastuulleen pääosan talouskriisin aiheuttaman alijäämän vaikutusten lieventämiseksi tarvittavien toimenpiteiden rahoituksesta.

Hallitus on myös pyrkinyt hillitsemään kuntien tehtävien kasvua, mutta ei ole Nousiaisen mukaan tässä riittävästi onnistunut.

Tulevalla eduskuntavaalikaudella Nousiaista huolettaa erityisesti kuntien talouden ja palvelujen epätasapaino. Tilannetta ei helpota valtiontalouden alijäämäisyys.

- Kun valtiontalouden alijäämää tullaan mitä ilmeisimmin tasapainottamaan myös valtion menoja leikkaamalla, on erittäin tärkeää huolehtia siitä, ettei kuntien valtionosuuksia leikata. Kuntatalous tarvitsee eittämättä pidemmän ajanjakson kehyksen, jolla turvataan kuntien rahoituksen riittävyys.

- Valtionosuuksien leikkaus nostaisi vääjäämättä kuntaverojen korotustarvetta, Nousiainen sanoi.

- Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on yksi keskeisistä ensi vaalikauden uudistushankkeista. Kuntaliiton on kyettävä rakentamaan yhdessä valtion edustajien kanssa tasapainoinen esitys kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi, jossa otetaan huomioon kuntien erot toimintaolosuhteissa, palvelutarpeissa ja veropohjassa.

Lisätiedot:
valtuuston puheenjohtaja Pekka Nousiainen, p. 044 2813301
Sulje ikkuna