Vanhasen hallituksen viimeinen budjetti paketissa - 12.12.2006

Viime perjantaina saimme valtiovarainvaliokunnassa valmiiksi vuoden 2007 budjettia koskevan mietinnön. Koko syksyn suuri urakka saatiin näin päätökseen. Samalla valmistui nykyisen Matti Vanhasen hallituksen viimeinen budjetti. Vaalikauden suuret ratkaisut on nyt tehty. Budjetin käsittely jatkuu eduskunnassa tällä viikolla palautekeskustelulla ja ensi viikolla käsitellään ja äänestetään budjetti pääluokittain. Jouluvapaalle päästään 20. tai 21. päivä.

Vuoden 2007 talousarvion loppusumma kiipesi ensimmäistä kertaa yli 40 miljardin, päätyen runsaaseen 40,5 miljardiin euroon. Valiokunnan käsittelyssä budjettiin lisättiin vielä 55 miljoonaa euroa eri tarkoituksiin.

Talousarvio on monilta osiltaan kelpo luettavaa, vaikka kehittämiskohteita jää toki vielä ensi vaalikaudellekin. Siinä on hyvä yhdistelmä verotukseen, palveluihin ja investointeihin liittyviä uudistuksia.

Veropolitiikan päätavoite on edelleen työllisyyden parantaminen, jossa hallitus on jo tähän mennessä saavuttanut erinomaisia tuloksia. Uudessakin budjetissa lisätään varoja työllistymistä helpottaviin ja työvoiman liikkuvuutta edistäviin toimenpiteisiin. Niinpä esimerkiksi verotuksen matkakuluvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 4 700 eurosta 7 000 euroon. Tämä on positiivinen uudistus pitkien etäisyyksien seuduilla ja tukee maaseudulla asumista vaikka työpaikka olisi kauempanakin.

Parturi- ja kampaamopalveluiden sekä eräiden pienten korjauspalveluiden arvonlisäveroa alennetaan 22 prosentista 8 prosenttiin vuosiksi 2007-2010. Tavoite on selvittää, kuinka kohdennettu arvonlisäveroalennus vaikuttaa työllisyyteen ja harmaaseen talouteen.

Budjetin yksi myönteisimmistä asioista on kuntatalouden vahvistaminen. Valtion toimenpiteet tuovat kuntatalouteen lisää rahaa 424 miljoonaa euroa, jossa indeksitarkistusten lisäksi on 185 miljoonaa euroa valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tasotarkistuksen aikaistusta. Kun tähän lisätään tänä vuonna alkanut kuntien verotulojen myönteinen kasvu, näyttää siltä, että ensi vuonna kunnissa kyetään vuosikatteella kattamaan sekä poistot, että merkittävä osa nettoinvestointejakin. Valitettavaa on se, että edelleen kuntien väliset talouserot ovat suuria ja suurimmat vaikeudet löytyvät pienistä kunnista. Tämän vuoksi myös tulevalla vaalikaudella keskeisenä tavoitteena tulee olla kuntatalouden vahvistaminen ja valtion lisäpanostukset kuntien rahoituspohjaan ja kansalaisten palveluihin. Harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen eduskunta lisäsi 2,5 miljoonaa euroa ja koko raha on nyt 14,5 miljoonaa euroa. Kuntien taloustilanne huomioiden, lisäbudjetissa on tarvetta kasvattaa tätä rahoitusta.

Vuonna 2007 käynnistetään kymmenen uutta väylähanketta. Näiden kustannukset ovat yhteensä noin 800 miljoonaa euroa. Valiokuntakäsittelyssä ohjasimme vielä lisää rahaa liikennehankkeisiin, perustienpitoon 8,8 miljoonaa euroa ja yksityisteihin 2,2 miljoonaa euroa. Nämä rahat ovat erittäin tervetulleita maaseudun tieoloja parantamaan.

Hankkeiden joukossa on myös Savonlinnan keskustan liikennejärjestelyt ja sitova ratkaisu vt. 5 parantamisen käynnistämisestä vuonna 2008. Näiden hankkeiden puolesta on saanut tehdä töitä vuodesta toiseen, mutta nyt pää on auki ja maakunnassa voidaan olla tyytyväisiä.

Panostuksia perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointiin jatketaan. Perhevapaauudistus toteutetaan vuoden 2007 alusta lukien. Vanhempainpäivärahoja korotetaan, työnantajalle maksettavaa vuosilomakorvausta korotetaan sekä lisätään joustavuutta isäkuukauden käyttöön. Lisäksi pidennetään adoptiovanhempien vanhempainrahakautta. Kodinhoidon tukeen tehdään sisarkorotus.

Eläkkeensaajan asumistukea ja erityishoitotukea korotetaan ensi vuonna. Sotainvalidien laitoshoitoon pääsyä helpotetaan ja heidän puolisoidensa sekä rintamaveteraanien kuntoutustoimintaa parannetaan. Opiskelijoiden asemaa paransimme eduskuntakäsittelyssä korottamalla ateriatukea ja opintotukeen vaikuttavia vanhempien tulorajoja.

Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle !Sulje ikkuna