Kuntien tehtäviä selvitettävä kriittisesti ja kuntien tilanne huomioiden. - 01.12.2011

KUNTALIITTO TIEDOTTAA 1.12.2011
Puhereferaatti
Vapaa julkaistavaksi torstaina 1.12.2011 klo 9.30

Suomen Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja, maakuntaneuvos Pekka Nousiainen valtuuston syyskokouksessa Helsingissä 1.12.2011


Kuntien tehtäviä selvitettävä kriittisesti

- Julkisten palvelujen laatu uhkaa heiketä nopeasti ja hyvinvointiyhteiskunnan toimivuus vaarantua, jos pidämme itsepintaisesti kiinni kaikista kuntien tehtävistä, sanoi Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja, maakuntaneuvos Pekka Nousiainen avatessaan valtuuston syyskokouksen Helsingissä.

Nousiaisen mukaan nyt on aika priorisoida julkisia tehtäviä, keskittyä tärkeimpien palvelujen turvaamiseen ja uudistamiseen. Samalla on kyettävä siirtämään osa tehtävistä kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten itsensä vastuulle. Varsin huonosti tilanteeseen sopii Nousiaisen mielestä kuntien tehtävien lisääminen.

Nousiainen piti erittäin myönteisenä kuntien tehtäviä selvittävän työryhmän nimeämistä viime viikolla.

- Työryhmälle tulee antaa vahva mandaatti selvittää myös kuntien tehtävien vähentämistä sekä tarkoituksenmukaisempaa työnjakoa valtion ja kuntien kesken.

- Kunnille on jo nyt sysätty kohtuuttoman suuri osuus valtion menosäästöjen hoitamisesta. Palvelujen kysyntä ja kustannukset nousevat kunnista riippumatta; niinpä 91 kuntaa joutui korottamaan veroprosenttiaan ensi vuodelle.

Nousiaisen mukaan kuntaliitoksilla ei ratkaista kuntakentän edessä olevia mittavia haasteita.

- Vapaaehtoisia kuntaliitoksia tarvitaan, mutta niiden lisäksi tarvitaan kuntien tehtävien vähentämistä, kuntien veropohjan laajentamista sekä erityisesti kuntapalvelujen tuotantotapojen uudistamista ja tehostamista.

- On myönteistä, että hallitus on jo ryhtynyt arvioimaan julkisen talouden kestävyysvajetta. Maaliskuussa valtion talouden kehyksistä päätettäessä tulee pyrkiä keventämään julkisen hallinnon ja erityisesti kuntahallinnon kuormaa, Nousiainen sanoi.

Valtuuston puheenjohtaja pitää tärkeänä, että Kuntaliitto toimii yhtenäisesti ja aktiivisesti kuntarakenteen ja -palvelujen uudistustyössä.

- Kuntaliitto on perustamisestaan lähtien kannattanut vapaaehtoisten kuntaliitosten toteuttamista. Viime kevään yksimielisen linjauksen perusteella on liitosten rinnalla kehitettävä kuntien yhteistyötä. Liiton kannanotossa korostetaan myös lähivaikuttamisen ja lähipalvelujen turvaamista ja kehittämistä.

- Kuntakentällä on laaja yhteinen näkemys siitä, että palvelujen tuotannossa ja kuntarakenteessa on tehtävä uudistuksia. Vain uudistumisen kautta kyetään turvaamaan hyvinvointiyhteiskuntamme toimivuus, sanoi Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja Pekka Nousiainen.


Lisätietoja:
Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja, maakuntaneuvos Pekka Nousiainen, puh. 044 281 3301
Sulje ikkuna