Eri kokoisilla kunnille tulee olla mahdollisuus toimia - 23.11.2007

  

Pekka Nousiainen toteaa Punkaharjun kuntaliitosta koskevassa yleisötilaisuudessa, että tunnelmat ovat olleet kuin maailmanlopun porteilla, kun pienet kunnat pitäisi likvidoida. Hän muistutti, että Suomessa on ollut tämän vuoden alussa ollut 416 kuntaa. 53 kuntaa on tehnyt kuntaliitospäätöksen. Kuitenkin meillä säilyy varsin heterogeeninen kuntarakenne, kun huomioidaan se, että Suomen kunnista alle 2000 asukaan kuntia on n. 80 kpl. 2000 - 6000 asukaan kuntia on yli 170 ja 6000 - 10 000 asukaan kuntia n. 70. Yli 20 000 asukaan kuntia on ollut vain n. 50 kpl. Ymmärrettävästi kuntien keskikoko tulee kasvamaan, mutta kuitenkin valtaosa kunnista tulee olemaan kategoriassa 2000 - 6000 asukasta.

Näin ollen kuntien keskikoko säilyy kuitenkin melko muuttumattomana, vaikka kuntien väkilukuperusta nousee muutamalla sadalla. Kuntakentän heterogeeninen rakenne säilyy myös. Ei kyetä tekemään tässä tilanteessa sellaisia ratkaisuja, ettei pieniä kuntia myös tulevaisuudessa olisi. Tämä on otettava tosiasiana huomioon myös tulevissa rahoitusratkaisuissa. Kuntaliitokset ovat jokaisen kunnan ja kuntapäättäjien oma asia. Vapaaehtoisia kuntaliitoksia on syytä tukea ja kunnallista itsehallintoa on kunnioitettava.

Sulje ikkuna