Talous kohenee, jos menojen kasvu pidetään kurissa - 30.08.2006

Tiedote 30.8.2006


Hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen, Suomen Kuntaliitto

Talousjohdon neuvottelupäivät, Helsinki, 30.8.2006


KUNTATALOUS KOHENEE JOS MENOJEN KASVU PIDETÄÄN KURISSA


Kuntatalouden tila näyttää pitkästä aikaa valoisampia merkkejä. Kuntien hyvän taloudellisen tilanteen paranemisen edellytyksenä on kuitenkin menojen kasvun selkeä hidastuminen. Kuntien menot on pidettävä kurissa ensi vuoden budjetteja suunnitellessa, toteaa Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen kuntien talousjohdon neuvottelupäivillä Helsingissä.

Nousiaisen mukaan valtion budjetin myönteinen vaikutus kuntataloudelle näyttäisi olevan jopa 400 miljoonaa euroa. Verotulojen ennakoidaan nousevan noin viidellä prosentilla ensi vuonna.

- Lisääntyneet tulot eivät kuitenkaan saisi johtaa budjettikurin höltymiseen. Menojen kasvu olisi saatava laskemaan neljään prosenttiin jo ensi vuonna ja tulevaisuudessa jo alle neljään prosenttiin. Viime vuosina menojen kasvu on ollut yli viisi prosenttia.

- Menojen kasvun taittaminen on haastavaa. Kunnista riippumaton menokehitys, palkkojen ja hintojen kohoaminen nostanee yksistään kuntien menoja 3,5 prosentilla ensi vuonna. Kuntien tavaroiden ja palveluiden ostojen vuosittainen kasvu on ollut viime vuosina viidestä seitsemään prosenttia.

- Valtion on muistettava, ettei se lähivuosina lisää kuntien tehtäviä. Jos tehtäviä lisätään, on valtion oltava valmis rahoittamaan lisätehtävät kokonaisuudessaan. Ohjenuorana on oltava johdonmukainen kuntapolitiikka, jossa kuntien tehtävät ja tulot ovat tasapainossa.

Nousiaisen mukaan kunta- ja palvelurakenneuudistus antaa mahdollisuuden toiminnan tehostamiselle ja kustannusten kasvun taittumiselle.

- Kunnilla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa uudistuksen toteutumiseen. Kunnat voivat olla edelläkävijöitä ja omalta osaltaan määrittää, miten palvelut sairaanhoidosta koulutukseen tulevaisuuden Suomessa järjestetään. Aktiivisuus esimerkiksi hyvien käytäntöjen kehittämisessä kannattaa ja tulokset ovat koko kuntakentän käytettävissä.

- Täytyy kuitenkin muistaa, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myönteiset vaikutukset kuntatalouteen näkyvät vasta useiden vuosien päästä, eivätkä välity vielä lähivuosien taloustilanteeseen, lisää Nousiainen.

Sulje ikkuna