Nousiainen kysyi matkapalvelukeskuksen toiminnasta - 24.11.2006

Etelä-Savon matkapalvelukeskuksen toiminnassa ilmenneet käynnistymisvaikeudet ovat poikineet edus-kuntakyselyn. Kansanedustaja Pekka Nousiainen (kesk) puuttuu kirjallisessa kysymyksessään kuljetusten laatuongelmiin. Kysymyksen mukaan tilausten perillemenossa on ollut ongelmia, kyydit eivät ole olleet paikalla sovittuna aikana ja odotusajat ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi.

Matkapalvelukeskuksen toiminta käynnistyi nykymuodossaan elokuun lopussa 2006. Tämän jälkeen kan-sanedustajille on tullut runsaasti palautetta uuden järjestelmän kangertelusta. Nousiaisen mukaan lain hengen toteutumisen kannalta kyytien laatutason olisi oltava korkea. "Kyydistä lääkäriin ei ole iloa, jos sillä ei ehdi lääkäriin", kirjallisessa kysymyksessä todetaan.

Närää on herättänyt myös matkojen laskentatapaan tehty muutos. Aikaisemmin asioinnista kaupungilla veloitettiin vain meno- ja paluukyydit, mutta uudessa järjestelmässä myös siirtymiset asiointikohteesta toiseen verottavat asiakkaiden matkakiintiötä. Tämä on koettu matkaetuuksiin kohdistuvana leikkauksena.

Eduskuntakyselyssään Nousiainen perää vastauksia siihen, kuinka hallitus aikoo turvata matkapalvelu-keskusten toiminnan riittävän laadullisen tason ja täyttääkö Etelä-Savon matkapalvelukeskuksen käyttämä matkojen laskentatapa vammaispalvelulain kriteerit. Lain mukaan asiasta vastaavan ministerin on vastat-tava kysymykseen kolmen viikon kuluessa.

Sulje ikkuna