Tasapainoinen aluekehitys pidettävä edelleen tavoitteena - 13.08.2006

Kansanedustaja Pekka Nousiainen (kesk.) vaati sunnuntaina Savonrannalla pidettäväksi edelleen kiinni tasapainoisen aluekehityksen tavoitteesta. Huolestuttavana Nousiainen piti väestön keskittymisestä Helsinki - Tampere - Turku kolmioon. Hän vaati hallitusta tulevassa budjettiriihessä arvioimaan uudelleen budjetin alueelliset vaikutukset ja tekemään korjaukset aluekehitysrahoitukseen. Tasapainoinen aluekehitys on myös tasapainoista työllisyyspolitiikkaa, muistutti Nousiainen.

Tämä kehitys koskettaa kaikkia itäsavolaisia kuntia, väki vähenee, ostovoima hiipuu ja palvelut heikkenevät. On vaara, että voimakkaan muuttoliikkeen surauksena myös meille tulee työvoimapula keskeisille palvelualoille, kuten koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Osittain työvoimapula on näkynyt jo joillakin teollisuuden aloilla. Siksi meidän on pidettävä kiinni voimakkaammista panostuksista aluekehitykseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Nousiainen edellytti, että ne leikkaukset, jotka on tehty aluekehitysrahoituksesta rakennemuutoksesta kärsivien paikkakuntien hyväksi, palautetaan takaisin yritystukialueille. Samoin kansalliset vastinrahat mm. Itä-Suomen tavoiteohjelman toteuttamiseksi, on varattava riittävinä eikä karsittuina, jotta ohjelmat voidaan toteuttaa. Rakennemuutosalueet tarvitsevat tukea, mutta heikkoja alueita ei pidä asettaa vastakkain, rakennemuutosalueille on osoitettava erillisrahoitus.

Erityisesti Nousiainen korostaa, että muuttoliikkeen tasapainottaminen tapahtuu parhaiten tarjoamalla työtä siellä, missä on työvoimaa, ei maksamalla muuttotukea. Maakuntien yritykset tarvitsevat edullista pääomalainaa sekä koulutus-, kehittämis- ja investointitukia. Pelkkä EU:n aluepolitiikka ei riitä tasapainottamaan aluekehitystä. Suomessa tarvitaan nyt tehokkaampaa kansallista aluepolitiikkaa, jopa räätälöityjä yritystukimalleja, jotta alueiden eriarvoistuminen ja alueellisten kehityserojen kasvu voidaan hidastaa. Unohtaa ei sovi myöskään veroratkaisuja, arvolisäveron huojennuksia ja perintö- ja lahjaverolain uudistamista, kun yritystoiminnan kehittämisestä puhutaan, kiteytti Nousiainen.Sulje ikkuna