Yllättäviä keskustalaisia - 23.07.2007

Pekka Nousiainen 20.7.2007
Maakuntaneuvos
PUNKAHARJU
044 2813301

YLLÄTTÄVIÄ KESKUSTALAISIA


Oli yllättävää, että keskustalaisessa kansanliikkeessä toimivat kansanedustaja Jari Leppä ja toiminnanjohtaja Heikki Kojonen liittyivät poliittisten kilpailijoiden leiriin ja ryhtyivät arvostelemaan Keskustan puoluesihteeriä Jarmo Korhosta. (L-S 19.7.2007)

Poliittiset kilpailijat ovat pyrkineet lyömään kilaa pääministeri Matti Vanhasen ja puoluesihteeri Korhosen väliin ja nostaneet esiin mahdolliset näkemyserot heidän välillään ja syyttäneet Keskustaa kahdella kärjellä ajosta.

Mistään näkemyseroista ei ole kysymys Vanhasen ja Korhosen väluillä. Korhonen on aktiivinen poliittinen toimija ja kantaaottava puoluesihteeri, joka tekee poliittisia avauksia ja pitää Keskustalle tärkeitä asioita esillä. Taustanaan hänellä on poikkeuksetta puolueen kannanotot näihin asioihin, jolloin ne ovat myös puheenjohtaja Vanhasen hyväksymiä. On ymmärrettävää, että pääministeri Vanhanen on sidottu poliittisissa lausunnoissaan hallitusohjelmaan, joka on hallituspuolueiden tavoitteiden kompromissi ja Vanhaselle hallitusohjelmasta poikkeaminen on hankalaa.

Keskustalla puolueena on luonnollisesti hallitusohjelmasta poiketen korkeita poliittisia päämääriä ja tavoitteita, joita poliittisessa keskustelussa on pidettävä esillä.  Tällaisia asioita ovat viime aikona olleet heikompiosaisten asema ja heidän lastensa oikeus maksuttomaan päivähoitoon, kuntien pakkoliitokset, maaseudun asiat, alemman tieverkon rahoitus jne. Näiden asioiden esilläpitäminen on erityisesti niiden puolueen johtohenkilöiden tehtävä, jotka eivät ole hallituksessa. Puoluesihteeri on henkilö, jolle tämä tehtävä sopii mainiosti.

Lisäksi tulevat muut poliittiset avaukset, kuten perussuomalaisten liittyminen Keskustaan. Tämä oli hyvä ja raikas avaus, jolle Korhonen ei asettanut konkreettisia tavoiteita, mutta se on pitänyt Keskustan myös kesällä, hiljaisena uutisaikana poliittisen keskustelun keskiössä toisten puolueiden harmiksi.

Korhonen on noussut jo lyhyenä puoluesihteerikautenaan vahvojen puoluesihteereiden kategoriaan, Arvo Korsimon ja Seppo Kääriäisen  rinnalle. Hänelle on annettava täysi tuki, sillä viime eduskuntavaaleissa monessa vaalipiirissä Keskusta menetti perinteisiä kannattajiaan, joiden saaminen takaisin puolueen aktiivisiksi toimijoiksi on haastellinen tehtävä myös muille kuin Korhoselle.


Pekka Nousiainen
Sulje ikkuna