Vt 5 rahoitus ensi vuoden budjettiin - 09.08.2006

Kansanedustaja Pekka Nousiainen (kesk.) edellyttää, että Vt 5 rahoitus välillä Mikkeli - Lusi otetaan ensi vuoden budjettiin. Näkemystään Nousiainen perusteli sillä, että väylätyöryhmän mietinnön ykköskorin hankkeet on sovittu käynnistettäväksi tällä vaalikaudella ja Vt 5 on ainoa, joka on jäämässä seuraavalle vuodelle.

Nousiaisen mukaan peliä ei ole vielä menetetty, vaikka hanke ei sisältynytkään valtiovarainministeriön budjettiesitykseen. Tällä ja ensi viikolla kokoontuvat hallitusryhmien niin valtiovarainvaliokuntaryhmät kuin myös ryhmien työvaliokunnat yhdessä ministerityhmien kanssa valmistelemaan ryhmiensä kesäkokousten kannanottoja. Valtiovarainvaliokunnan ja Keskustan eduskuntaryhmän työvaliokunnan jäsenenä Nousiaisen tarkoitus on vakavasti selvittää vielä Vt 5:n mahdollisuudet välillä Lusi - Mikkeli päästä mukaan ensi vuoden väylähankepakettiin jo nimettyjen lisäksi. Nousiaisen mukaan asiaan ratkaisevasti vaikuttaa se, miten paljon valtionomaisuuden myyntituloja kohdennetaan nimenomaan väylähankkeisiin ja käytetäänkö tähän tarkoitukseen myös Venäjän maksuun lupaamia vanhoja velkarahoja. Huomiotta väyläkeskustelussa ei voi jättää alemman tieverkon ja yksityisteiden rahoitusta. Näihin tarkoituksiin on myös löydettävä lisärahaa budjettiriihessä tai viimeistään eduskunnassa, jotta näiden teiden kunto ei edelleen rapistuisi ja että yksityisteiden ylläpito ei koituisi tiepitäjille liian raskaaksi, tähdentää Nousiainen.
Sulje ikkuna