SYNNYTYKSET JA YÖNAIKAISET LEIKKAUKSET - 27.09.2012SYNNYTYKSET JA YÖAIKAISET LEIKKAUKSET SAVONLINNASSA


Itä-Savo uutisoi tiistaina 25.9.2012, että Itä-Suomen Erityisvastuualueen (Erva) sairaaloiden järjestämissopimusluonnos lopettaisi synnytysosaston ja yöaikaiset leikkaukset Savonlinnassa vuoteen 2014 mennessä.

Järjestämissopimus ja sen liitteenä oleva työnjakoasiakirja on hyvin toteava ja viestii sitä näkökulmaa, mitä Savonlinnan keskussairaalan lääketieteellinen johto on järjestämissopimuksen ja sen liitteen valmistelussa Savonlinnan osalta ehdottanut.

Järjestämissopimus ja sen liite eivät sinällään pidä sisällään sopimusta lain tarkoittamassa mielessä, että faktisesti synnytykset ja kirurgian päivystys lakkaisivat. Asiakirjoissa ei myöskään ole todettu mikä sairaala nämä tehtävät hoitaisi, mikäli synnytykset ja yöaikaiset leikkaukset päättyisivät. Puhutaan vain ympäröivien sairaaloiden päivystyspisteistä. Yhtälailla ei ole todettu, mitä Savonlinnaan tulisi näiden toimintojen tilalle.

Itse asiassa Erva-alueen yhteistoimintaelimen kokouksessa 13.9.2012 hyväksyttiin periaate, että synnytykset ja yöaikaiset leikkaukset päättyisivät Savonlinnassa, mikäli Savonlinnan keskussairaala ei täytä mahdollisen tulevan päivystysasetuksen edellytyksiä.

Näin ollen Itä-Savon sairaanhoitopiirin hallinnon ja jäsenkuntien asia on ratkaista jatkuvatko synnytykset ja yöaikaiset leikkaukset Savonlinnassa ja resursoida sairaala sen mukaisesti riittävällä ja asetuksen tarkoittamalla lääkäri- ja hoitohenkilökunnalla. Sekä sairaanhoitopiirin että Savonlinnan kaupungin strategia lähtee sittä, että keskussairaalan säilyy päivystyssairaalana ja sen mukaan on toimittava.
Mikäli riittävää resursointia ei tapahdu, tullaan tilanteeseen, mikä järjestämissopimuksessa ja työnjakoasiakirjassa on todettu. Tästä on nyt kysymys. Hyvä olisi ennen lopullisia päätöksiä selvittä, mitkä ovat päivystyssairaalasta luopumisen alueelliset ja yhteiskuntapoliittiset vaikutukset, mikäli näin tapahtuisi. Ne eivät ole vähäiset.

Päivystysasetus liittyy hyvin läheisesti myös kuntarakenneuudistuksen yhteydessä tehtävään sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistukseen. Onko jatkossa sosiaali- ja terveystoimi mukaan lukien perustason erikoissairaanhoito vahvojen peruskuntien vastuulla vai säilyvätkö sairaanhoitopiirit? Mitkä ovat Erva - alueiden tehtävät ja vastuut? Nämä kysymykset ovat edelleen auki ja periaatteet sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä tulevaisuudessa tulisi olla mukana, kun lokakuussa esitys kuntarakennelaiksi tulee peruskuntiin lausunnolle.

Saattaa olla, että kuntarakennelain, Sote -uudistuksen ja päivystysasetuksen voimaantulo on viivästymässä.

  
Sulje ikkuna