Maanpuolustuskillan tervehdys Savonlinnan sotilaspoikien Killa 10 v juhlassa - 04.12.2014

Pekka Nousiainen 4.12.2014
Maakuntaneuvos
Savonlinnan Seudun Maanpuolustuskillan
puheenjohtaja

SAVONLINNAN SEUDUN SOTILASPOIKIEN PERINNEKILTA 10 V JUHLA
TERVEHDYS

Killan arvoisa puheenjohtaja
Arvoisat juhlavieraat
Hyvät Naiset ja Herrat
Minulla mieluista tilaisuus tuoda Savonlinnan Seudun Sotilaspoikien Perinnekillan 10 vuotisjuhlaan Savonlinnan Seudun Maanpuolustuskillan kunnioittava tervehdys ja sydämelliset Onnittelut Killan 10 vuorisjuhlapäivänä.
Savonlinnan seudun Maanpuolustuskilta on nuori maanpuolustusjärjestö.  Kilta on perustettu 30.7. 2012 maanpuolustus-, veteraani- ja reserviläisjärjestöjen yhteisjärjestöksi  vahvistamaan maanpuolustushenkeä sekä tukemaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä, veteraanityötä ja maanpuolustusperinnettä.
Me olemme erittäin tyytyväisiä, että Savonlinnan Seudun Sotilaspoikien perinnekilta on ollut Maanpuolustuskillan perustajajäsen ja osallistuu nyt aktiivisesti Maanpuolustuskillan toimintaan.
Kylmän sodan jälkeen me olimme vakuuttuneet, että saamme elää Euroopassa kestävää rauhantilaa ja kehittää Eurooppaa yhtenäisenä talousalueena vauraammaksi ja kilpailukykyisemmäksi maanosaksi.
Nyt kuitenkin Ukrainan konflikti on muistuttanut meitä siitä, että ei ole mitään pysyvää ja itsestään selvää rauhan tilaa. Voimapolitiikka ja etupiiriajattelu palasivat Euroopan rajoille. Joskin Suomessa ja Suomen rajoilla turvallisuuspoliittinen tilanne on vakaa.
Jokainen itsenäinen valtio joutuu nyt arvioimaan omaa uskottavaa puolustuskykyään ja suhdettaan ulkovaltioihin.
Niin myös Suomi.
Suomen puolustusratkaisu perustuu uskottavaan kansalliseen puolustuskykyyn, jonka perustana on yleinen asevelvollisuus, alueellinen puolustusjärjestelmä. Sotilaalliseen puolustukseen varaudutaan koko valtakunnan alueella.
Näille periaatteille myös Suomen kansa on antanut tukensa.
Viimeaikaiset mielipidemittaukset kertovat, että Suomalaisten usko omaan puolustuskykyyn on heikentynyt ja syynä ovat olleet varuskuntien lakkautukset ja määrärahasupistukset ja puolustusvoimien etääntyminen alueilta.
Samoin liittoutumisen kannatus on jonkin verran kasvanut ja Venäjää arvioidaan jonkinlaisena turvallisuusuhkana.
Arvoisat juhlavieraat.
Tämä tilanne on haaste maanpuolustusjärjestöille. Lähtökohtaisesti suomalaisten maanpuolustustahto on vahva. Mutta miten vahvistaa esimerkiksi nuorten maanpuolustushenkeä ja miten saamme laajempaa tukea maanpuolustustyölle. Tämä merkitsee entistä tiiviimpää yhteistyötä maanpuolustusjärjestöjen kesken ja nuorisoon suuntautuvaa työtä, jotta heidät saadaan kiinnostumaan isänmaan asioista ja maanpuolustuksesta ja että varusmiespalveluksen jälkeen nuoret miehet ja naiset saadaan mukaan reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöihin.
Hyvät Ystävät
Vielä kerran Onnea ja menestystä juhlivalle Sotilaspoikien perinnekillalle ja
Teille kaikille toivotan Hyvää Itsenäisyyspäivää ja Joulun aikaa.


Sulje ikkuna