KUNNIILLA SUURET ODOTUKSET SEURAAVAAN HALLITUSOHJELMAAN - 03.06.2010


Suomen Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja
Pekka Nousiaisen avauspuhe valtuuston kokouksessa
Kuntatalolla, Helsingissä 3.6.2010

Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja Pekka Nousiainen:
Seuraava hallitus joutuu kuntakentällä tositoimiin

– Seuraavan hallituksen osaksi tulee kuntakentällä poikkeuksellisen paljon haasteita, totesi Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja Pekka Nousiainen valtuuston kokouksen avauksessaan 3.6.2010 Helsingissä. Kuntaliitto valmistelee parhaillaan tavoitteitaan ensi kevään eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen ohjelmaan. – Ajankohtaisiksi tulevat mm. kuntalain kokonaisuudistus, kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistus, kokonaisverouudistus sekä työttömyyden hoitaminen, Nousiainen luetteli.

Kuntien talouden haasteet ovat lisäksi poikkeuksellisen suuret. – Kuntien valtionosuuksia on välttämätöntä lisätä ja veropohjaa laajentaa, Nousiainen totesi.   – On tärkeää huolehtia siitä, että kuntien mahdollisuudet järjestää palvelut kuntalaisille kohtuullisella vero- ja maksurasituksella turvataan.

Nousiainen korosti kuntalain uudistamisen tärkeyttä. – Lain valmistelumallista on hyvää vauhtia syntymässä itse uudistuksen sisältöä suurempi kysymys, hän pahoitteli. – Uudistuksen tarpeesta vallitsee kuitenkin laaja yksimielisyys. Kuntalakia on viime vuosina uudistettu palasina, uudistustarpeet tulee nyt tarkastella kokonaisuutena kuntahallinnon yleislakina, Nousiainen muistutti.

– Näin merkittävä asia tulee valmistella laaja-alaisesti, Nousiainen painotti. – Lakiuudistuksesta ei tule päällekkäistä ”PARAS kakkosta”, kun keskitytään pääasiaan eli lain sisällön uudistamiseen, Nousiainen totesi. – Nykyinen puitelaki on voimassa 2012 saakka, ja kunnilla on oltava mahdollisuus viedä sen mukaiset uudistukset ensin loppuun, hän jatkoi.

Nousiaisen mukaan on selvää, että Suomeen tarvitaan erilaisia kuntamalleja ja lisää kuntien välistä yhteistyötä. – Meille on PARAS-uudistuksen myötä hahmottumassa tavallaan kolme vaihtoehtoista kuntamallikehitelmää, joista tarvitaan jatkossa avointa ja perusteellista keskustelua, Nousiainen linjasi.

Kuntaliiton valtuusto kokoontui 3.6.2010 Kuntatalolla, Helsingissä. Kokouksessa käytiin läpi liiton vuoden 2009 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kuntaliiton luottamushenkilöt tarkastelivat lisäksi mm. PARAS-hankkeen tuloksia sekä eduskuntavaalien jälkeisen hallituskauden haasteita.Sulje ikkuna