Alemman tieverkon rahoitukseen korjaukset budjettiriihessä - 13.08.2006

Kansanedustaja Pekka Nousiainen (kesk.) vaati Heinäveden Vihtarissa Keskustan kesätapahtumassa sunnuntaina tehtäväksi korjauksia budjettiriihessä alemman tieverkon rahoitukseen. Nousiainen totesi, että valtiovarainministeriön budjettiesitys ei tyydytä näiltä osin Keskustaa, vaan sekä perustienpito että yksityisteiden rahoitus vaativat lisärahoitusta. Alenevalla rahoituksella teiden kunta on heikentynyt eikä vastaa enää turvallisen liikenteen vaatimuksia. Samoin yksityisteillä osakkaiden vastuu teiden kunnossapidosta nousee liian suureksi, koska tiukan kuntatalouden oloissa myös kunnat ovat joutuneet tinkimään yksityisteiden avustuksista.

Alemman tieverkon rahoituksen tarpeellisuus korostuu Heinäveden kaltaisissa maaseutukunnissa.

Kuntien kannalta Nousiainen piti budjettiesitystä tyydyttävänä erityisesti siksi, että valtio aikaistaa kuntien ja valtion välisen kustannusten tasotarkistuksen maksatusta eli pakkolainan takaisinmaksua ensi vuoteen. Summa on 185 miljoonaa euroa ja se korottaa kuntien verotuloa keskimäärin 35 euroa asukasta kohden. Muutoinkin budjettiesitys tukee kuntatalouden vahvistusta, sillä lakisääteiset valtionosuuden nousevat noin 300 miljoonaa euroa. Haasteena Nousiainen piti kuntien kannalta edelleenkin voimakasta kustannusten kasvua, joka monissa kunnissa ylittää tulojen kasvukehityksen. Kuntatalouden kuntoon saattamisen näkökulmasta Nousiainen piti välttämättömänä, että budjettiriihessä korotetaan kuntien harkinnanvaraisen rahoituksen määrää. Esitys on nyt 10 miljoonaa euroa, kun se vielä viime vuonna oli 40 miljoonaa euroa. Pitkällä tähtäimellä Nousiainen korosti kuntien välisen yhteistyön tärkeyttä erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa, jotta kansalaisten palvelut kyetään turvaamaan kohtuullisella vero- ja maksurasituksella. Tällöin sosiaali- ja terveyspiiriratkaisu on toimiva ja se turvaa peruskunnan itsenäisyyden.

Tulevan vaalikauden yhdeksi kärkiasioista Nousiainen nosti pienituloisten ja eläkeläisten tulotasosta huolehtimisen. Paras tapa nostaa kansaneläkkeellä olevien asemaa on yhdenmukaistaa työeläke- ja kansaneläkeindeksi, jolloin ansiotason nousu tulee hintakehityksen ohella huomioiduksi. Lisäksi tarvitaan suunnitelma kansaneläkkeen tason korottamisesta useamman vuoden aikana. Nousiainen muistutti, että vuoden 2008 alusta poistuu kuntien kalleusluokitus, joka korottaa kansaneläkkeitä 20 euroa/kk. Pienituloisista lapsiperheet ja yksinhuoltajat eläkkeellä olevien ohella tarvitsevat lisätukea, muistutti Nousiainen.Sulje ikkuna