Vesialueet nauttivat omaisuuden suojaa - 03.03.2007

Leo Sallinen esitti Itä-Savossa 27.2.2007 mielipideosastossa kysymyksen kansanedustajaehdokkaille, miten kukin aikoo äänestää tilanteessa, jos on kansanedustaja ja tulee ratkaistavaksi, säilytetäänkö nykyiset kalastuslain säännökset vai muutetaanko niitä ammattikalastuksen osalta viehekorttityyppiseksi aluelupajärjestelmäksi.

Omana vastauksenani totean seuraavaa:
Ensiksi on hyvä muistaa, että kalastuslain 5 §:n mukaan kalastusoikeus on vesialueen omistajalla. Myös vesialueet ja niiden omistus nauttivat perustuslain mukaista omaisuuden suojaa, joten kansanedustaja Nepposen esitys, johon Leo Sallinen viittaa, ei ole kovin yksinkertaisesti läpivietävissä. Yllättävänä pidin sitä, että Nepponen otti asiaan kantaa, kenties pohtimatta sitä syvällisemmin.

Kalastuslain pilkkimistä koskevan säännöksen muutos, johon tätä ehdotusta halutaan kenties rinnastaa, oli aikanaan perustuslakivaliokunnassa hyvin tarkassa arvioinnissa ja siinä jouduttiin pohtimaan vesialueen omistajan asemaa ja omistusoikeuden rajaamista yleisen pilkkimisen osalta. Tällöin pilkkiminen rinnastettiin lähinnä jokamiehen oikeuden tapaiseen toimintaan.  Arvio oli, että pilkkimisellä ei merkittävästi rajoiteta omistusoikeutta, eikä sillä ole merkittävää taloudellista vaikutusta maa- tai vesialueen omistajalle.

Ammattikalastusluvat ovat asia erikseen. Jo nyt kalastuslaki suosii ammattikalastusta. Lain 15 § mahdollistaa vesialueen vuokraamisen ammattimaiseen kalastukseen ja 16 § velvoittaa ottamaan vuokrattaessa ammattimaisen kalastuksen edut huomioon.

Kalastusoikeudet ja niiden vuokraukset ovat merkittävää taloudellista toimintaa vesialueen omistajalle samoin kuin vesialueiden omaisuusarvot. Niihin ei voi puuttua pakkotoimin yksinkertaisessa lainsäändäntöjärjestyksessä ja ilman täyttä korvausta. Näin ollen en pidä mahdollisena näillä näkymin, että kalastuslakia lähdettäisiin muuttamaan ammattimaisen kalastuksen osalta viehekorttityyppisen alueluvan suuntaan.

Sen sijaan pidän suotavana, että yksityiset vesialueen omistajat vuokraisivat ammattikalastajille kalastusoikeuksia ja että osakaskunnat mahdollistaisivat ammattimaisen kalastuksen vesialueillaan ja ne varat, mitä vuokrauksesta saadaan, käytettäisiin kalakantojen hoitoon.
Kala on terveellistä ravintoa ja kalavetemme mahdollistavat sekä virkistyskalastuksen että ammattimaisen kalastuksen kehittämisen alueellamme. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa nämä toimet varsin hyvin.

Pekka NousiainenSulje ikkuna