Talouskasvun hedelmät kuuluvat kaikille - 03.02.2007

Vakaan talous- ja työllisyyspolitiikan jatkaminen on myös ensi vaalikauden avainasia, totesi kansanedustaja Pekka Nousiainen (kesk.) vaalikampanjansa avauksessa lauantaina Savonlinnassa. Vain työllisyyttä parantamalla ja yrittäjyyttä edistämällä syntyy mahdollisuuksia hyvinvointipalveluiden parantamiseen ja etuuksien nostamiseen.

Nousiaisen mukaan Vanhasen hallituksen tärkein saavutus on työllisyystavoitteen toteutuminen.
- Oikeastaanhan Vanhasen hallitus on toteuttanut kaksikin työllisyyslupausta: oman 100 000 työpaikan tavoitteensa sekä myös Lipposen I hallituksen vuonna 1995 antaman lupauksen työttömyyden puolittamisesta, Nousiainen nauratti yleisöä.

Hallituksen talouspolitiikan ansiosta verotulot ovat veronkevennyksistä huolimatta suuremmat kuin koskaan aikaisemmin. Se antaa mahdollisuuksia myös investointeihin ja etuuksien korotuksiin.

- Tällä vaalikaudella on tehty päätökset Vt. 5 parantamisesta Mikkelin eteläpuolisilta osin sekä Savonlinnan liikennejärjestelyistä. Nämä ovat myönteisiä päätöksiä tasapainosen aluekehityksen turvaamiseksi, totesi Nousiainen. Monet alemman tieverkon hankkeet ja yksityisteiden rahoituksen parantaminen odottavat vielä panostuksia.

Nousiaisen mielestä hyvinvoinnin kasvua pitää jakaa myös vähempiosaisille.
- Vanhasen hallitus on lisännyt tulonsiirtoja yli kaksi kertaa enemmän kuin kokoomus ennen viime vaaleja edes lupasi. Tätä linjaa on jatkettava.

Parantunut talous antaa Nousiaisen mukaan mahdollisuuden vahvistaa kuntataloutta ja huolehtia siten niin vanhusten- kuin terveydenhuollosta sekä niiden riittävästä henkilöstöstä samoin kuin korottaa pienituloisten etuuksia edelleen. Tulevalla vaalikaudella kiireellisintä on puuttua eläkeläisten, opiskelijoiden ja lapsiperheiden jälkeenjääneisiin etuuksiin, totesi Nousiainen.

Veropolitiikan osalta Nousiainen korosti elintarvikkeiden arvonlisäveron huojennusta sekä kotimaisen omistajuuden merkitystä yritystoiminnassa ja sukupolvenvaihdosten tärkeyttä. Siksi hän kiirehti perintö- ja lahjaveron merkittävää huojennusta hallitusohjelmaan.Sulje ikkuna