Punkaharjun latuverkosto täydentyi - 23.02.2008

Pekka Nousiainen 23.2.2008
kunnanjohtaja
044 2813301


HARJUREITIN AVAUS


Hyvää huomenta Teille kaikille,
Arvoisat liikunnan harrastajat,


Tervetuloa avaamaan virallisesti Punkaharjun Harjureittiä ja osallistumaan Punkaharju-hiihtoon.

Harjureitti täydentää oivallisesti kunnan läntisen alueen osalta latuverkostoa ja mahdollistaa kuntohiihdon ja hiihtotapahtumien järjestämisen myös Harjualueella ja Tuunaansaaressa. Tämän toiminnan Tapion Ura on mahdollistanut kirkonkylällä sekä pohjoisella ja itäisellä alueella jo 13 vuoden ajan. Näin Punkaharjulla on nyt kattava reitistö ja latuverkosto harrastaa kuntoliikuntaa ja hiihtoa. Tästä voimme olla tyytyväisiä.

Harjureitin synnyn taustasta voin todeta, että Harjureitti syntyi Länsi-Punkaharjun kyläyhdistyksen koordinoiman ulkoilureittihankkeen tuloksena vuosina 2006 – 2007.
Puuhamiesten ja –naisten tavoitteena oli luoda aiemmin käytössä olleita reittejä parantamalla ja uusia rakentamalla vapaan tyylin hiihtoon sopiva yhtenäinen latuverkko. Hanke on saanut rahoitusta Piällysmies ry:n kautta EU:n ja valtion maaseudun kehittämisrahoista sekä alueen kunnilta. Myös talkootyön, alueen yritysten ja lahjoitusten osuus rahoituksesta on ollut suuri. Hanke on nyt valmistunut lopullisesti ja voimme tyytyväisin mielin olla avaamassa virallisesti Harjureittiä ja siten toteamassa liikuntaolosuhteiden parantuneen jälleen Punkaharjulla.

Latuverkon palvelukyky on hyvä. Sitä parantaa mm. Karjalankalliolle rakennettu kota, osa laduista on valaistu ja ladut ovat viitoitetut ja latuverkostoa hoidetaan ajanmukaisilla koneilla, joita voi seurata myös netin välityksellä. Latuverkko käsittää 3 kolme eri lenkkiä, Salon lenkki 8,5 km, Metlan lenkki 7,5 km ja Takaharjun lenkki 2,5 km, joita voi sellaisinaan käyttää lähiliikuntaan, ellei kierrä koko reittiä.

Arvoisat hiihdon ja liikunnan ystävät

Harjureiteillä on suuri merkitys meille punkaharjulaisille ja meidän yrityksille. Ymmärrän hyvin, että talviliikuntapaikkoina Kauvonniemen valaistu latu ja Pakkasenharjun ladut eivät sinällään ole riittäneet tyydyttämään monipuolista talviliikuntapaikkatarvetta, mutta ne ovat edelleen täydentämässä  koko verkostoa.

Oma merkityksensä Harjureiteillä on Harjualueen, Tuunaansaaren ja Kulennoisten yrityksille. Harjureittien kautta yrityksemme ovat saaneet ajanmukaisen latuverkoston ja voivat siten toimia aidosti myös talvimatkailun yrityksinä näiltä osin. Nyt hiihtolomien aikana tämä tulee testattua ja epäkohdat voidaan poistaa.

Tärkeä asia on myös se, että uuden latuverkoston kautta meille itse kullekin luodaan paremmat edellytykset huolehtia omasta hyvinvoinnista ja kunnosta sekä edistää omaa terveyttämme. Terveyden edistämisestä hyödymme jokainen itse, mutta siitä hyötyy myös yhteiskunta monella tavalla. Muistutan, että säännöllinen liikunta esim. puolituntia päivässä reipasta kävelyä tai hiihtoa useina päivinä viikossa säilyttää toimintakykyämme ikääntyessämme ja vähentää riskejä sairastumiseen.

Meidän kakkien yhteiset kiitokset hankkeen puuhamiehille ja naisille ja lahjoituksia tehneille. Meidän tehtävämme on nyt käyttää reittiä.

Punkaharjun kunnan ja omasta puolesta Onnea ja Menestystä Harjureiteille. Nauttikaa hiihdosta Suomen kauneimmassa maisemassa. Julistan Harjureitit näin avatuksi.

Hyvää ja liikunnallista viikonloppua
Sulje ikkuna