NOUSIAINEN LÄHTEE KUNTAVAALEIHIN - 22.08.2012

NOUSIAINEN LÄHTEE KUNTAVAALEIHINMaakuntaneuvos Pekka Nousiainen on antanut suostumuksensa Keskustan Savonlinnan paikallisyhdistykselle asettua ehdolle Savonlinnan kaupunginvaltuustoon ensi lokakuussa pidettävissä kunnallisvaaleissa.


Nousiainen toteaa, että kuntakenttä on juuri nyt suurten haasteiden edessä. Maan hallitus on käynnistänyt kaikkia kuntia koskevan kuntarakenneuudistuksen. Kaikki hankkeen keskeiset sisällöt ovat vielä avoinna, kuten kuntarakennelaki, valtionosuuslaki ja laki sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä sekä varsinainen kuntalaki. Uudistus on koettu kuntakentällä erittäin ristiriitaisesti.

Suomen Kuntaliiton valtuuston puheenjohtajana ja hallitustyöskentelyyn osallistuvana olen saanut olla muokkaamassa kuntien kantaa uudistuksen valmisteluun. Pidän erittäin mielenkiintoisena mahdollisuutta saada olla mukana osallistumassa jo nyt laajentuvan Savonlinnan kuntahallintoon.. Kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen oman haasteensa tuo se, miten kansalaisten lähipalvelut, lähidemokratia ja vaikutusmahdollisuudet voidaan turvata. Savonlinnan alueen ja kansalaisten palvelujen saatavuuden kannalta omaan arvoonsa nousee myös sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapa ja palvelujen sisältö. Sosiaali- ja terveyspalveluilla on alueemme kehityksen kannalta suurempi merkitys, kuin moni sitä tänään edes ajattelee, sanoo Nousiainen. Uuden Savonlinnan yritysmyönteisyydestä ja hyvästä yhteishengestä on huolehdittava.

Nousiainen on pitkän linjan kunnallisvaikuttaja ja päättäjä. Hän on toiminut yli kolmekymmentä vuotta kunnanjohtajana, useita vaalikausia Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtajana, Itä-Savon sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana, Suomen Kuntaliiton hallituksen puheenjohtajana sekä kaksi kautta kansanedustajana. Nyt Nousiainen toimii Suomen Kuntaliiton valtuuston puheenjohtajana ja Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana sekä useiden yritysten ja yhteisöjen hallituksissa.

Sulje ikkuna