Kuntaliiton valtuusto 02052013 - 02.05.2013

Kuntaliitto tiedottaa
2.5.2013


Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja Pekka Nousiainen:
Kuntakentän työtä leimaa epävarmuus tulevasta

Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja Pekka Nousiainen ruoti kunta-valtio -suhdetta Kuntaliiton valtuuston avauspuheessaan torstaina 2. toukokuuta. Kesäkuussa aloittava uusi valtuusto saa perinnökseen isot haasteet, Nousiainen sanoi.

– Tätä Kuntaliiton valtuuston toimikautta leimasi kuntakentän voimakas epävarmuus tulevasta, epävarmuus joka jatkuu tästä eteenpäin, Nousiainen sanoi.

Vaikeiden asioiden luetteloon Nousiainen luetteli julkisen talouden, mukaan luettuna kuntatalouden heikkenevän tilan, keskeneräiset kuntarakenne- ja sote-uudistukset sekä työn alla olevat kuntalain ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistukset.

Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja otti kantaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen ja ilmaisi pelkonsa siitä, että epävarmuus päätöksistä vaikuttaa sekä kuntakentän henkilöstöön että asiakkaisiin.

Nousiainen totesi, että toukokuun puolessavälissä luvattua maan hallituksen linjausta odotellaan suurella kiinnostuksella.

Valtionosuusleikkaukset eivät paranna julkista taloutta

Julkisen talouden tervehdyttämisyritykset ovat Nousiaisen mukaan enimmäkseen siirtyneet säästövastuina kunnille.

– Valtionosuusleikkauksilla ja vastuiden siirroilla valtiolta kunnille ei paranneta julkisen talouden tasapainoa, Nousiainen muistutti.

– Kyse ei todellakaan ole pelkästään historiallisen suurista valtionosuuksien leikkauksista, vaan myös tehtävien lisäämisestä. Merkittävin kehysriihen päättämä kuntien tehtävien lisäys on työmarkkinatukiuudistus, joka on viimeisimmän tiedon mukaan lisäämässä kuntien menoja jopa yli 300 miljoona euroa vuonna 2015.

Maan hallitus sai kiitoksia suunnitelmista korvata verouudistusten menetykset kunnille täysimääräisesti, kuntien veropohjan laajentamisesta sekä normipurkuohjelmassa asetetuista tavoitteista.

– Hallitus on käynnistämässä vuosille 2014–2017 ajoittuvan norminpurkuohjelman, jolla tavoitellaan yhden miljardin euron säästöjä kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoihin. Näistä myönteisistä ratkaisuista huolimatta jää tämän eduskuntavaalikauden valtio-kunta-suhteen kokonaissaldo miinukselle kuntien ja kunnallisten palvelujen käyttäjien näkökulmasta, arvioi Nousiainen.

Kuntien edunvalvonta entistä tärkeämpää

Kuntaliiton valtuuston nelivuotiskauden viimeisen valtuustoistunnon avannut Nousiainen painotti liiton edunvalvonnan merkitystä.

– Liiton voima on ollut ja on jatkossakin siinä, että se kykenee toimimaan kaikkien kuntien ja koko kunta-alan järjestönä.


Lisätietoja:
Maakuntaneuvos, Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja Pekka Nousiainen, 044 281 3301
Sulje ikkuna