Kuntatalouden rahoitus huomioitava ensi vaalikauden kehyksessä - 13.12.2006

Kansanedustaja Pekka Nousiainen (kesk.) vaati eduskunnassa ensi vuoden budjetin palautekeskustelussa, että valtion menoja ensi vaalikaudella arvioitaessa on huomioitava kuntapalvelujen riittävä rahoitus ja kuntien tulopohjan vahvistus.

Nousiainen totesi, että seuraavankin hallituksen päätavoitteena tulee edelleen olla työllisyyden paraneminen ja talouskasvun vauhdittaminen. Se luo edellytyksiä panostaa niin sosiaaliturvaan kuin myöskin kansalaisten palveluihin.

Tämänhetkiset kuntatalouden vaikeudet johtuvat pitkälti edellisellä vaalikaudella tehdyistä päätöksistä, jolloin kansalaisten ostovoiman lisäys verovähennyksiä korottaen maksatettiin kunnilla, niiden verotulojen vähennyksenä.

Tällä vaalikaudella kuntataloutta on vakautettu. Ensi vuoden budjetti tuo kunnille lisää rahaa yli 420 miljoonaa euroa, jossa on 185 miljoonaa euroa valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen aikaistusta.

Nousiainen muistutti, että erityisenä ongelmana on eriytyvä kuntatalous, joka näyttäytyy erityisesti pienten kuntien alijäämäisyytenä. Kunta- ja palvelurakennehanke ei tuo lisää rahaa kuntiin, se tehostaa vain palvelutuotantoa. Jotta kunnat voivat turvata kansalaisten palvelut tulevaisuudessa ja olla kilpailukykyisiä työnantajia, tarvitaan kuntiin lisärahoitusta.

Lisäksi Nousiainen korosti puheessaan veteraanien oikeutta päästä kuntoutukseen joka vuosi vointinsa mukaan ja sitä, että veteraanien ateria- ja kotipalveluista on huolehdittava. Samoin Nousiainen peräsi edelleen rahaa alemman tieverkon kunnossapitoon ja yksityisteiden valtionosuuksiin.

Sulje ikkuna