VÄYRYNEN TOISI MUUTOKSIA MONIIN EDELLISIIN KÄYTÄNTÖIHIN - 06.01.2012

Pekka Nousiainen 6.1.2012
Maakuntaneuvos
044 2813301


Paavo Väyrysen vaalijuhlan puhePresidenttiehdokas, tohtori Paavo Väyrynen ja Rouva
Arvoisa Vaalijuhlayleisö
Hyvät Naiset ja HerratEnsinnäkin haluan kiittää Teitä arvoisa presidenttiehdokas Paavo Väyrynen erittäin mielenkiintoisesta, laajasta ja suomalaista arvopohjaa luotaavasta puheestanne. Se ei jättänyt meitä ketään kylmäksi, vaan sytytti ja haastoi meidät mukaan osallistumaan presidentinvaalikampanjaanne. Samoin kiitän, että olette vaalikiertueellanne huomioineet myös Itä-Savon ja Savonlinnan.

Samoin haluan kiittää Teitä arvoisa juhlayleisö kiinnostuksestanne ja läsnäolostanne presidenttiehdokas Väyrysen vaalijuhlassa. Olen pannut merkille, että Paavo Väyrynen on saanut liikkeelle, ei ainoastaan keskustalaisia, vaan myös ihmisiä muista poliittisista ryhmistä ja henkilöitä, joita ei useinkaan näy poliittisissa tilaisuuksissa.

Arvoisa Juhlayleisö

Nyt olemme valitsemassa Suomelle presidenttiä seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Tasavallan presidentin tärkein tehtävä on johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Paavo Väyrynen on pitkäaikaisin ulkoasianministeri, joten kukapa muu olisi pätevämpi henkilö johtamaan suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä säilyttämään Suomen sotilaallisesti liittoutumattomana ja puolueettoman maana kuin Väyrynen. Viime vuoden aikana on myös käynyt selväksi, johtuen eräiden euromaiden talouskriisistä ja velkaongelmasta, että lähiajan yksi keskeisistä kysymyksistä on Euroopan valtioiden yhteistyön kehityssuunta. Tuleeko Euroopan Unioni olemaan itsenäisten valtioiden liitto ja yhteistoimintaelin vai pyritäänkö jatkamaan kehitystä liittovaltion kehittämisen suuntaan.

Tulevissa presidentinvaaleissa ratkaistaan osaltaan myös Suomen suhtautuminen tähän EU:n tulevaan kehitykseen. Paavo Väyrysellä on oma sana tähänkin sanottavana suomalaiskansalliselta pohjalta.

Toki presidentin valtaoikeuksiin kuuluu ulkopolitiikan johtamisen ohella monia muitakin tehtäviä, kuten puolustusvoimien ylipäällikkyys, lainsäädäntöasiat, kuten hallituksen esitysten antaminen eduskunnalle ja lakien vahvistaminen, valtioneuvoston jäsenten nimittäminen ja vapauttaminen, monet nimitysasiat sekä monet, monet muut asiat. Presidentti on itse asiassa varsin aktiivinen yhteiskunnallinen toimija niin halutessaan. Vaalikamppailun aikana olemme saaneet panna merkille, että Paavo Väyrynen olisi valmis käyttämään näitä valtaoikeuksia ollessaan presidentti Suomen kansan ja kansalaisten eduksi ja parhaaksi. Tässä suhteessa tapahtuisi varmasti muutos viime aikoina olleeseen käytäntöön.

Usein puhutaan myös presidentistä arvojohtajana. Tämä on myös tehtäväalue, jonka jokainen presidentti muovaa itsensä näköiseksi sekä puhuu ja edistää niitä arvoja, jotka hän kokee itselleen ja kansalaisille läheiseksi ja tärkeiksi.
Nykyisessä voimakkaassa keskittämisen ja vahvojen vahvistamisen ilmapiirissä Paavo Väyrynen arvojohtajana puolustaisi heikompia ja pienempiä ja vastustaisi eriarvoisuutta kasvattavaa politiikkaa. Hän korostaa koko maan asuttuna pitämistä ja koko maan puolustamista.  Päätöksentekoa ei pidä keskittää, vaan sitä on hajautettava lähemmäksi ihmisiä. On pidettävä huolta siitä, että meillä on myös tulevaisuudessa elävä maaseutu, elävät kunnat ja maakunnat. Aluepolitiikan keinoin yrittäjyyttä on tuettava ja luotava työtä ja toimeentuloa myös heikoille alueille.

Nyt juuri kaivataan luovaa talousajattelua ja rohkaisua, ei synkistelyä ja eurokriisin tuskassa pyörimistä, huolimatta siitä, että meillä luottamus talouskehitykseen horjuukin, pörssikurssit ovat alamaissa ja työttömyys kasvaa. Uskon, että presidenttinä Paavo Väyrynen näkisi yli eurokriisin ja rohkaisisi Suomea mukaan kasvavaan maailman kauppaan ja vahvistuvaan talouskasvuun, yhteistyöhön kasvavien talouksien kanssa.

Näissä asioissa kansalaiset kokevat jäävänsä yksin ilman kuuntelijaa, ilman vastakaikua ja ilman vaikuttavuutta. Tarvitaan kansalaisnäkemyksen puolustajaa ja epäkohdista muistuttajaa riittävän korkealta tasolta. Suoralla kansanvaalilla valitulla presidentillä on mandaatti puuttua myös päiväkohtaisiin asioihin maan isänä tai äitinä ja arvojohtajana.

Arvoisat juhlavieraat

Väyrysen ja hänen aktiivisen kampanjansa ansioksi luettava myös se, viime eduskuntavaaleissa Keskustan kärsimän rökäletappion jälkeen väki on aktivoitunut, puolueen kannatus on kääntynyt nousuun ja Keskustaan ollaan luottamassa. On alkanut ikään kuin uusi elämä ja uusi innostus. Tältä pohjalta on hyvä käydä presidentin vaalit ja sitten suunnata haasteet kohti kuntavaaleja.

Hyvät Ystävät

Me kaikki haluamme olla tukemassa Paavo Väyrystä tiellä Suomen seuraavaksi presidentiksi ja toivotamme Paavolle Onnea ja Menestystä kampanjassa.
Myös Vuokolle parhaimmat kiitokset mukanaolosta kampanjassa.

Paavo on koko kansan Paavo!

Paavosta Koko Suomen Presidentti!

Sulje ikkuna