Ruuan alv-alennus oikeudenmukainen tapa keventää verotusta - 06.11.2006

Vaalit lähestyvät ja verokeskustelu kiihtyy. Muiden puolueiden nihkeys ruuan arvonlisäveron laskemiselle on toistaiseksi lykännyt tämän veroalen toteuttamisen. Siksi asia täytyy nostaa uudelleen esille ja hakea kansalta vahvempaa valtakirjaa uudistuksen viemiseksi läpi.

Tällä kertaa perusteet ruuan arvonlisäveron alentamiseksi ovat vielä entistäkin vahvemmalla pohjalla. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Turun yliopiston yhteistutkimus ruuan arvonlisäveron alentamisen vaikutuksista oli vakuuttavaa luettavaa. Alennus olisi erittäin hyvää ja oikeudenmukaista veropolitiikkaa.

Viime aikoina on entistä enemmän puhuttu tuloerojen kasvusta ja sen seurauksista yhteiskunnassamme. Laman jälkeen rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät ovat rikastuneet vähemmän.

Omalta osaltaan tähän on vaikuttanut veropolitiikka, jossa tuloveroprosenttia on laskettu kaikilta yhtä paljon. Erityisesti Lipposen hallitusten veronkevennykset tehtiin tällä mekaniikalla. Vanhasen hallituksen aikana tuloveronkevennyksiä on painotettu pienituloisempiin.

Tästä huolimatta tuloverokevennykset tahtovat suosia aina työssäkäyviä ihmisiä ja sitä enemmän mitä suurituloisempia. Jos verotusta kevennetään noin 470 miljoonalla eurolla, eli 0,44 prosentilla, jää vähiten tienaavalle kymmenykselle suomalaisista käteen vain muutama euro vuodessa. Eniten tienaavan kymmenyksen tilipussi lihoo lähes 250 eurolla. Heikoimmassa asemassa olevat työttömät, opiskelijat, eläkeläiset ja lapsiperheet eivät hyödy veroalesta juuri lainkaan

Ruuan arvonlisäveron alentaminen 17 %:sta 12%:iin maksaisi saman verran, mutta se hyödyttäisi kansalaisia paljon tasaisemmin. Hyvätuloiset tosin käyttävät ruokaan keskimäärin enemmän rahaa kuin pienituloiset, mutta ero on huomattavasti tuloveroalea pienempi. Ruokaa tarvitsevat kaikki.

Erityisesti ruuan veroale hyödyttäisi monilapsisia perheitä ja eläkkeellä olevia, joiden taloudellinen asema on laman jälkeen heikentynyt merkittävästi. Veroale heijastuisi myönteisesti myös ruuan kotimaiseen tuotantoon ja työllisyyteen. Työpaikkoja syntyisi arvioiden mukaan noin 6200, joka on selvästi enemmän kuin vastaavan suuruisten tuloveroalennusten seurauksena.

Kaikkien laman jälkeisten hallitusten ohjelmaan on kuulunut verojen keventäminen. Kaikki suurimmat puolueet demareita myöten kannattavat veronkevennysten hallittua jatkamista tulevallakin vaalikaudella. Veronkevennyksiin ja tulonsiirtoihin käytettävä valtiontalouden liikkumavara tulee olemaan 3-4 miljardin luokkaa. Veronkevennyksiin tästä tullaan käyttämään joka tapauksessa miljardiluokkaa oleva summa. Nyt keskustellaan siis siitä, kuinka veroja kevennetään mahdollisimman oikeudenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Keskustan veropoliittinen linja on selvä. Veronalennukset pitää tehdä siten, että ne suosivat mahdollisimman tasaisesti eri väestöryhmiä. Siksi ruuan arvonlisäveron alentaminen pitää ottaa seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan.

Sulje ikkuna