Kruunupuistosta - 23.07.2007

Pekka Nousiainen 19.7.2007
Kruunupuisto Oy:n ja Kuntoussairaala Säätiön
hallitusten puheenjohtaja
KRUUNUPUISTOSTAViimepäivinä on käyty laajaa keskutelua tämän lehden palstoilla Kruunupuisto-konsernin asioista  kärjen ollessa Kruunupuisto Oy:n toiminnan sopeuttamisessa ja henkilöstömuutoksissa muuttuneessa asiakastilanteessa. Kirjoittelussa ja uutisoinnissa on ollut paljon väärää ja virheellistä tietoa, jota on syytä oikoa ja lisäksi, kun nimeni on mainittu juttujen yhteydessä useita kertoja, on syyttä kommentoida käytyä keskustelua, mutta yleisemmällä tasolla. Ikävä on ollut todeta se, että suurin osa kirjoittajista ei tiedosta tai ymmärrä toimintaympäristössä tapahtunutta muutosta. Kruunupuuistolla, siis säätiöllä ja yhtiöillä, ei ole käytössään  mitään yhteistä hyvää, jota se voisi jakaa tehden tappiollista tulosta ilman tulosvastuuta. Kruunupuisto ei ole julkisen hallinnon jatke, vaan se joutuu kilpailemaan jokaisesta asiakkaasta vastaavien muiden laitosten kanssa. Kruunupuisto ei nauti mitään valtion tai yhteiskunnan tukea, vaan se vastaa niin toiminallista kuluista kuin myöskin investoinneista pelkällä omalla tulorahoituksellaan. Siksi jokaisen Kruunupuiston palveluksessa olevan henkilön on omalla työpanoksellaan oltava osallisena riittävän taloudellisen tuloksen aikaansaamisessa pääasiassa asiakastyön kautta. On ollut valitettavaa, mutta sinänsä  ymmärrettävää, että asikasmäärät ovat vähentyneet varsinkin veteraani-ikäisten asiakkaiden osalta, joka omalta osaltaan on ollut johtamassa henkilöstön sopeuttamistarpeeseen.

Kruunupuisto-konsernin muodostavat emona Punkaharjun Kuntoutussairaala Säätiö, joka omistaa kokonaisuudessaan Kruunupuisto Oy:n ja Kruunupuiston Palvelut Oy:n. Valta ja vastuu konsernissa on säätiöllä, sen valtuuskunnalla ja hallituksella. Säätiön hallituksen muodostavat Pekka Nousiainen puheenjohtajana, Janne Laine varapuheenjohtajana sekä jäseninä Pirkko Karjalainen, Olavi Laukkanen, Pauli Otranen ja Hemmo Pirhonen.

Yhtiöt ovat operatiivia osia ja toteuttavat säätiön tarkoitusperää ja tahtoa. Kruunupuisto Oy on varsinainen  kuntoutustoiminnasta ja sen kehittämisestä vastaava yhtiö ( ei Palvelut Oy, kuten viime Puruvedessä mainittiin) ja se on yleishyödyllinen yhtiö samoin kuin säätiökin. Kruunupuisto Oy:n hallituksen muodostavat Pekka Nousiainen puheenjohtajana sekä jäsenet Pirkko Karjalainen, Hemmo Pirhonen ja Hannu Ronkainen.  Kruunupuiston Palvelut Oy:öön on keskitetty lähinnä arvonlisäverollinen toiminta, kuten kuntoutuksen ulkopuolinen majoitus-, virkitys- ja huvitoiminta. Palvelut Oy:n liikevaihto on muutama satatuhatta euroa vuodessa.  Päätoimijan Kruunupuisto Oy:n toiminta  (liikevaihto n. 10 miljoonaa euroa) on yritystoimintaa siinä missä muidenkin yritysten toiminta ja sitä ohjaa osakeyhtiölaki. Säätiön hallitus omistajaohjaa yhtiön toimintaa, kuten teki tässäkin henkilöstön sopeuttamisasiassa. Säätiölain mukaan säätiön varat on sijoitettava turvallisesti ja tuottavasti ja säätiön hallituksen tehtävänä on valvoa, että sen omistama yhtiö tuottaa tulosta ja säätiön varat säilyvät. Kruunupuisto-konsernin taloudellinen perusta on terve ja vahva. Kruunupuisto Oy:n tulos viimevuodelta oli tappiollinen, mutta säätiön tulos saman verran voitollinen. Palvelut Oy teki vimme vuodelta lievästi voitollisen tuloksen. Tänä päivänä kysymys on siitä, että taloudellisen perustan ei anneta heikentyä, vaan ryhdytään välittömiin toimiin tuloskehityksen korjaamiseksi, jos riskejä on näkyvissä. Valtakunnallisesti nyt juuri on kuntoutustoimialalla menossa kilpailu selviytyjistä ja tippujista ja Kruunupuisto haluaa varmistaa olevansa jatkajien ja menestyjien joukossa.

Sekä yhtiön että säätiön hallitukset kantavat vastuun siitä, että talon laadukas ja kysyntään nähden riittävä toimintakyky ja tuloskunto ovat aina tallella.  Kannattaa huomata, että henkilöstön sopeuttamisenkin jälkeen Kruunupuistossa työskentelee edelleen alihankkijat mukaan lukien noin 130 moniammatillisesti pätevää ja kehityshaluista ja -hakuista henkilöä, joiden tehtävänä on yhdessä toimivan johdon ja asiantuntijanhenkilöstön kanssa kehittää taloa ja pitää sen toiminnan kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa.

Kruunupuisto Oy:n hallitus kehittää yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa kuntoutuskeskusta edelleen yhtenä maan johtavista kuntoutuskeskuksista. Siksi mm. tänä vuonna tullaan käynnistämään os. 3:n peruskorjaus, jotta ollaan edelleen kilpailukykyisiä neurologisessa kuntoutuksessa myös fyysisten tilojen osalta. Kuntoutuskeksuksen toiminnan painopisteitä ovat ikä- ja monialakuntoutus, neurologisen ja tukeatarvitsevien kuntoutus sekä työhyvinvointi ja työelämäsuuntautunut kuntoutus sekä majoitus-,virkitys- ja kokouspalvelut. Nämä toimialat tulevat säilymään ja veteraanikuntoutksen vähentyessä panostukset lisääntyvät työelämäsuuntautuneseen- ja hyvinvointikuntoutukseen. Hotelli- ja vapaa-ajan toimintoja kehitetään, jotta talon käyttöaste saadaan pidettyä mahdollisimman korkeanan myös niinä aikoina, joilloin kuntoutuskysyntä on alhaisempaa, kuten heinäkuussa. Panostuksia lisätään tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Kilpailijoihin nähden Kruunupuiston taloudellisena rasitteena ovat kulttuurihistoriallisesti arvokaat toimitilat, joiden peruskorjaukset museoviraston vaatimusten myötä ovat aina tavanomaista kalliimmat, mutta toisalla toimintaympäristö ja kulttuurimaisema voidaan nähdä myös vahvuutena. Lisäksi osalla henkilöstöä on toiminnan alkuajoilta peräisin olevia lisäeläke-etuuksia, jotka myöskään eivät ole taloudellisesti vähämerkityksisiä.

Henkilöstömäärän sopeuttamista palvelujen kysynnän muutokseen pidän toimenpiteiden kohteeksi joutuneiden kannlta erittäin valitettavana, mutta talouden realiteetit tunnustaen hallitus ei voinut väistää vastuutaan.

Toivon, että Kruunupuistolle ja sen henkilöstölle annetaan työrauha siinä vaativassa tehtävässä, jota he tekevät valtakunnallisena palvelujen tuottajana kuntoutusta tarvitsevien kanssasisarten ja –veljien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseksi ja että ne menetykset, joita käyty, osittain asiatonkin, kirjoittelu ja uutisointi yritykselle on aiheuttanut, saadaan korjatuksi mahdollisimman pian.

Pekka Nousiainen
Sulje ikkuna