Veteraanien kotona selviytymistä tuettava enemmän - 21.09.2006

Kansanedustaja Pekka Nousiainen (kesk.) puhui Hämeenlinnassa Suomen Sotaveteraaniliiton neuvottelupäivillä ja piti välttämättömänä, että veteraanien kotona selviytymistä on tuettava entistä voimakkaammin.

Hän totesi, että veteraanien keski-ikä on nyt 85 vuotta. He ovat muiden kuntalaisten tapaan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjiä, mutta samalla he ovat kunniakansalaisia, joiden toimintakykyä ja selviytymistä valtio tukee erityisesti.

Nousiainen edellytti, että veteraanien kuntoutukseen varattujen määrärahojen taso on pidettävä nykyisellään ja jokaiselle veteraanille on valinnan mukaan turvattava joko laitos- tai avokuntoutus kerran vuodessa. Kuntoutusmäärärahaan ikäluokkien pienenemisestä muodostuvat säästöt on voitava käyttää joustavasti kotona annettavien palvelujen kehittämiseen.

Tällöin kysymykseen tulevat riittävät ateria- ja kotipalvelut sekä kotisairaanhoito. Omaishoidon tuki on saatava kattavaksi ja omaishoitajille on taattava lakisääteiset vapaapäivät. Jatkossa on varauduttava antamaan myös kotona tapahtuvaa kuntoutusta.

Nousiainen kiinnitti huomiota siihen, että veteraani-ikäpolvilla on oikeus palvelujen tarpeen arviointiin sosiaalipalveluissa ja ei ole riittävää vain tarpeiden arviointi, vaan heille, kuten muillekin ikääntyneille on turvattava arvioinnissa määritellyt palvelut.

Sulje ikkuna