OMAISHOITAJIEN TUKI EDELLEEN SELKIINTYMÄTÖN KUNNISSA - 22.11.2007


Kunnanjohtaja Pekka Nousiainen puhui Eläkeliiton Itä-Savon piirin vuosikokouksessa torstaina Punkaharjulla ja totesi omaishoitajien tuen olevan edelleen hyvin selkiintymättömän kunnissa.

Vuoden 2006 alusta tuli voimaan uusi omaishoidon tuesta annettu laki ja silti omaishoidon tuen asema monissa kunnissa on hyvin epävakaa ja selkiytymätön. Järjestelmää käytetään lähes poikkeuksetta korvaamaan laitoshoitoa, mutta sen edullisuutta ei tunnusteta ja yhteiskunnalta saatava rahoitus on suhteessa saatavaan hyötyyn kovin vähäinen.

Omaishoitajien vapaapäivien toteutuminen jää useinkin puolinaiseksi. Monissa kunnissa korvaukset omaishoitajille ovat pienentyneet vaikka suunta piti olla toisin päin ja ratkaisuja omaishoitajien asioissa tehdään heitä kuulematta.

Nousiainen totesi, että keskusteluun onkin noussut koko toiminnan siirtäminen Kelan vastuulle, jotta omaishoitajatoimintaa voitaisiin toteuttaa koko maassa yhtenäisin perustein. Väestön ikääntyessä ja hoidon tarpeen kasvaessa omaishoitajatoiminta oikein järjestettynä riittävin korvauksin ja vapaapäivin olisi erinomainen keino keventää yhteiskunnan taakkaa vanhusten hoidossa ja vähentää laitospainotteisuutta, muistutti Nousiainen.

Eläkepolittikan osalta ensi vuosi tuo monta myönteistä ratkaisua, totesi Nousiainen. Vuoden alussa toteutuu kansaneläkkeiden tasokorotus, 20 euroa kuukaudessa. Lisäksi kansaneläkkeen tasokorotuksen seurauksena ylimääräisen rintamalisän enimmäismäärä nousee 9 eurolla kuukaudessa.
Samoin 1.1.2008 kansaneläkkeisiin liittyvä kuntien kalleuskykyluokitus muuttuu, siirrytään yhteen kalleusluokkaan, joka nostaa alueella kansaneläkkeitä 20 eurolla kuukaudessa. Lisäksi tulee indeksikorotus, joka tulee olemaan vuodenvaihteessa 2,5 prosentin suuruinen. Nämä yheensä tuovat  n. 55 euron korotuksen kansaneläkkeen määrään. Näin voidaan jo puhua eläkkeellä olevien ostovoiman lisäyksestä, joka on todella tervetullut ja parantaa eläkkeellä olevien yhdenvertaisuutta muihin kanslaisryhmiin nähden.
Samoin eläkkeellä olevien verotusta korjataan siten, että verotus ei eläkkeellä olevalla ole ankarampaa kuin ansiotyössä olevilla.
Eläkepolitiikan suunta on ollut nyt oikea. Nyt on kekityttävä koko perusturvajärjestelmän uusimiseen, joka jatkossa turvaa riittävän perusturvan tason kansalaisille eri elämäntilanteissa tarvitsematta turvautua viimesijaiseen toimeentulotukeen, totesi Nousiainen.
Sulje ikkuna