KUNTIEN VALTIONOSUUKSIA LISÄTTÄVÄ, JOTTA VALTYTÄÄN YLISUURILTA VERONKOKOTUKSILTA - 27.07.2009

Pekka Nousiainen
Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja, maakuntaneuvos
Punkalaitumen kunta 370 vuotta 26.7.2009
Suomen Kuntaliiton tervehdys

Tiedote


Suomen Kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja, maakuntaneuvos Pekka Nousiainen vaati Punkalaitumen kunnan 370-vuotisjuhlassa pitämässään puheessa lisättäväksi syksyn valtion lisäbudjetissa  kuntien valtionosuuksiin 200 miljoonaa euroa.

Vaatimustaan Nousiainen perusteli sillä, että laman seurauksena kuntien yhteisöveron tuotto on romahtanut monissa vientiteollisuuskunnissa ja tuloveron tuotto on alentunut pahentuneen työllisyystilanteen seurauksena. Toimintamenojen kasvu on kuitenkin jatkunut suurena. Muutoksen myötä useimmat kunnat ovat joutuneet avaamaan tämän vuoden budjettinsa ja laatimaan säästöohjelmat.
Myönteisenä asian Nousiainen totesi, että maan hallitus hoiti ripeästi kuntien yhteisöveron määräaikaisen jako-osuuden korotuksen ja lisärahoituksen saaristo- ja harvaanasuttujen kuntien valtionosuuksiin, mutta merkittävä osa muista kunnista on edelleen vailla tulopohjan vahvistusta.

Välttyäkseen mittavilta kunnallisveron korotuksilta kunnat tarvitsevat eittämättä tässä tilanteessa n. 200 miljoonan euron korotuksen valtionosuuksiin, joka tulisi hoitaa syksyn lisäbudjetissa. Mikäli lisärahoitus siirtyy varsinaiseen ensi vuoden budjettiin, on se eittämättä pahasti myöhässä.
  
Näköpiirissä on, että vaikeita vuosia kunnille tulevat olemaan vielä vuodet 2010 ja 2011.

Nousiainen korosti, että kunnilla ja valtiovallalla on nyt hallittavana kaksi haastetta, ensinnäkin kuntatalouden tilan vahvistaminen nyt laman aikana kuntapalvelujen pelastusohjelman mukaisesti ja toiseksi toimet kuntalaisten palvelujen saatavuuden turvaamiseksi pidemmällä aikavälillä yhteiskunnan suuressa rakennemuutoksessa, väestön ikääntyessä ja mittavassa määrin eläkkeelle siirtyessä eli puitelain toimeenpano.

Molempien asiakokonaisuuksien hoitoa kuntien kannalta on vaikeuttanut talouden lama ja sen vaikutukset valtion talouteen.

Nousiainen muistutti, että puitelaissa säädettiin kuntien kannalta kahdesta suuresta kuntien talouden perustaan vaikuttavasta asiakokonaisuudesta, kuntien veropohjan vahvistamisesta ja valtionosuusuudistuksesta.

Veropohjan vahvistaminen on täysin auki ja valtionosuusuudistus on vain osauudistus, jolla yhdistetään tehtäväkohtaiset valtionosuudet ja varsinainen valtionosuusuudistus siirtyy jälleen seuraavassa hallitusohjelmassa arvioitavaksi. Näiden uudistusten lykkääntymistä Nousiainen piti erittäin valitettavana.Lisätietoja; Pekka Nousiainen  044 417 5401
Sulje ikkuna